Wzrost poboru podatku dochodowego od osób prawnych

Wzrost poboru podatku dochodowego od osób prawnych

Wzrost poboru podatku dochodowego od osób prawnych
W środę 8 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dane, wg których 2019 rok był rekordowym pod względem poboru CIT.

Jak informuje resort finansów, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły w 2019 roku 2,2% polskiego PKB i na przestrzeni 5 lat stanowi to wzrost o 0,4 punktu procentowego. Wpływy wyniosły 51 mld zł, co stanowiło 15 procentowy wzrost w stosunku do 2018 roku, a na przestrzeni 5 lat – o ponad 50 procent. W poszczególnych latach przestawia się to następująco:

  • dochody budżetu państwa w 2015 roku: 32,9 mld zł (1,8% PKB);
  • w 2016 roku: 33,8 mld zł (1,8% PKB);
  • w 2017 roku: 38,1 mld zł (1,9% PKB);
  • w 2018 roku: 44,3 mld zł (2,1% PKB);
  • w 2019 roku: 50,9 mld zł (2,2% PKB).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: