Eksport i import w okresie styczeń – marzec 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2021 roku.

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, marzec przyniósł odrobienie większości z tych zaległości.
Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo obniżającej się gwałtownie bazy sprzed roku (na marzec 2020 przypadły pierwsze poważniejsze korekty aktywności gospodarczej związane z pandemią).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – III 2021 wyniósł 66,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – luty 2021 były ledwie o 1,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – III 2021 nasz eksport sięgnął tu 19,2 mld EUR i jednocześnie okazał się o 12,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był wzrost o 6,9%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 20,2 mld EUR i okazał się o 11,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był wzrost sięgający 0,7%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Francji (4,0 mld EUR, wzrost o 12,2%, podczas gdy jeszcze w okresie styczeń – luty notowany był tu spadek na poziomie 1,6%), Hiszpanii (1,7 mld wzrost o 5,0%, gdy jeszcze w okresie styczeń – luty obserwowany by spadek o 2,6%). Wciąż pozytywnie prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (2,8 mld EUR, wzrost o 6,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 1,3%), a zwłaszcza do Włoch (3,3 mld EUR, wzrost o 24,9%, po wzroście w okresie styczeń – luty o 6,0%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 10,4 mld EUR i okazał się o 2,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – luty 2021 notowany był tu spadek sięgający 5,0%). Normalizuje się słaba dotąd sprzedaż do Czech (3,7 mld EUR wzrost o 0,3%). Cieszy wzrost sprzedaży do Szwecji (1,9 mld EUR wzrost o 7,1%).

Spadki zanotowano niestety w kontaktach z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (7,4 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 5,6%) np. do Wielkiej Brytanii (3,2 mld EUR spadek o 13,6%) i do USA (1,7 mld EUR spadek o 2,1%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych trzech miesiącach roku 2021 towary na kwotę 3,6 mld EUR (wzrost o 2,3%), głównie do Rosji (1,8 mld EUR wzrost o 2,4%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 5,4 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 19,6%).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: