Handel hurtowy w czerwcu i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju i jednocześnie o 24,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w maju sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1% a w ujęciu rocznym wzrosła o 33,4%.

Patrząc na wyniki w ujęciu rocznym warto mieć na uwadze, że w czerwcu ubiegłego roku sprzedaż hurtowa zanotowała wzrost o 3,3% r/r podczas gdy jeszcze w maju notowany był spadek -12,3%.

Wyniki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost w niemal wszystkich kategoriach towarów. Najwyższy wzrost zanotowano w przypadku napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 22,2%). Sprzedaż hurtowa zwiększyła się również w przypadku takich kategorii jak wyroby tytoniowe (o 11,2%), sprzedaż realizowana na zlecenie (o 9,8%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 5,5%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 4,7%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 3,6%), niewyspecjalizowane (o 3,4%), żywność (o 1,1%). Spadła natomiast sprzedaż w kategorii agd, rtv i artykułów użytku domowego (o 2,7%) – ale tu mamy odreagowanie nadzwyczaj dobrego maja (wzrost m/m o 14,1%).

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem, wynosząca w czerwcu 24,7%, była efektem wzrostów we wszystkich kategoriach. Na czele znalazła się sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu ze wzrostem o 50,7%. W stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się również sprzedaż w następujących kategoriach: realizowana na zlecenie (o 41,4%), wyrobów tytoniowych (o 26,9%), niewyspecjalizowane (o 19,2%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 18,2%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 17,6%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 9,4%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 7,0%), żywność (o 0,2%).

W czerwcu nowe zamówienia w przemyśle ogółem okazały się o 34,4% wyższe niż przed rokiem (w maju były wyższe o 54,8%). Poziom zamówień eksportowych w czerwcu okazał się o 31,8% wyższy niż przed rokiem (w maju zamówienia był wyższe niż przed rokiem o 64,1%). W czerwcu ub. roku zamówienia eksportowe spadły r/r o 3,4%. Jeśli dane za czerwiec odniesiemy do rzeczywistości przedkryzysowej, to okazuje się, że poziom zamówień w przemyśle ogółem i zamówień eksportowych wzrósł w stosunku do czerwca 2019 roku odpowiednio o 31,2% i 27,3%.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: