Sytuacja gospodarcza w branży handlowej

Sytuacja gospodarcza w branży handlowej

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce, sporządzony dzięki danym zebranym wśród przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy statystyki na temat aktualnej sytuacji (czerwiec 2020 r.) w branży handlowej.

Handel hurtowy

Prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego, a także ich wyniki, są mniej negatywne od deklarowanych w kwietniu i maju. Stan zapasów towarów hurtownicy określają jako nadmierny. W czerwcu 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury oscylował wokół wartości minus 16,5, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej było to minus 33,3. Poprawę sytuacji gospodarczej deklaruje obecnie 12,8% ankietowanych przedsiębiorców, a pogorszenie 29,3% z nich. W maju było to odpowiednio: 9,1% oraz 42,4%. Pozostali przedsiębiorcy twierdzą, że ich sytuacja się nie zmieniła.

Przedsiębiorcy z branży handlowej obawiają się możliwych spadków zamówień towarów u dostawców, a także konieczności redukcji zatrudnienia. Redukcja ta będzie jednak mniejsza, niż to było zakładane jeszcze miesiąc wcześniej. Rosnąć mają za to ceny towarów.

Pośród przedsiębiorstw handlu hurtowego, 5% z nich stwierdza, że napotyka przeszkody w prowadzeniu bieżącej działalności. Rok temu deklarowało to 8,2% przedsiębiorstw. Największą barierą jest niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej – dla 66,7%. Przed rokiem niepewność taką wyrażała niemal połowa mniej, bo 35%. W porównaniu do czerwca 2019 roku, zdecydowanie mniej przedsiębiorstw handlu hurtowego wśród barier biznesowych wskazuje niedobory pracowników – tylko 7,6% (22,3% w czerwcu 2019 r.). Jako barierę prowadzenie działalności gospodarczej w postaci zbyt licznej konkurencji na rynku wskazuje 31,9% przedsiębiorców (46% rok wcześniej), a wysokich kosztów zatrudnienia – 39,8% (49,5% rok wcześniej).

Handel detaliczny

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w branży handlu detalicznego w czerwcu 2020 r. ukształtował się na poziomie minus 25,1% (minus 43,4% w maju). Poprawę sytuacji deklaruje 11,7% detalistów, a pogorszenie 36,7%. Miesiąc temu wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 7,9% i 51,2%. Dla pozostałych detalistów sytuacja nie uległa zmianie.

Prognozy sprzedażowe oraz co do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego są bardziej optymistyczne niż w kwietniu i maju 2020 r. Stan zapasów towarów określają one jako nadmierny. Przewidują zmniejszoną skalę zamówień u dostawców oraz zwolnienia pracowników – choć w mniejszym stopniu niż tego się obawiano jeszcze w maju. Rosnąć będą ceny towarów.

4,3% detalistów stwierdza, że nie ma problemów z prowadzeniem bieżącej działalności, czyli dwa razy mniej, niż przed rokiem (8,4%). A największymi są dla nich te związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej – aż dla 62,6%, podczas gdy 12 miesięcy temu takie obawy wyrażało tylko 26,8%. Mniej przedsiębiorstw wskazuje na barierę niedoboru pracowników – 12% (28,7% w roku poprzednim) i zbyt dużą konkurencję 38,2% (53,3% w roku poprzednim).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: