UE ułatwia dostęp do rynku producentom sprzętu medycznego i ochronnego

Unia ułatwia dostęp do swojego rynku producentom sprzętu medycznego i ochronnego

W związku z panującą pandemią koronawirusa, władze i odpowiednie organy Unii Europejskiej, wraz z państwami członkowskimi, deklarują gotowość do natychmiastowego udostępnienia norm europejskich producentom urządzeń medycznych i sprzętu do ochrony osobistej.

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi pracuje nad zapewnieniem ludności dostępu do sprzętu chroniącego przed koronawirusem. W tym celu tworzy regulacje prawne mające umożliwić zwiększenie produkcji przez istniejących producentów, ułatwienie przywozu i uruchomienie alternatywnych sposobów jego produkcji.

Na pilny wniosek Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), we współpracy ze wszystkimi swoimi członkami, zgodziły się niezwłocznie udostępnić szereg norm europejskich dla niektórych wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. Działanie to pomoże zarówno przedsiębiorstwom z UE, jak i z krajów trzecich, które chcą produkować te wyroby, w szybkim rozpoczęciu produkcji i łatwiejszym wprowadzeniu ich na rynek, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Wypracowane 20 marca 2020 r. porozumienie ma skutek natychmiastowy. 11 norm opracowanych przez CEN i 3 dodatkowe opracowane wspólnie z ISO, obejmują maski filtrujące, rękawice medyczne i odzież ochronną. Udostępnienie swobodnego dostępu do przyjmowania tych norm europejskich na szczeblu krajowym, pomaga zarówno przedsiębiorstwom z UE, jak i z krajów trzecich, które przekształcają swoje linie produkcyjne, w szybkim wytwarzaniu tych kluczowych elementów, które zapobiegają pandemii koronawirusa. Stosowanie norm pozwoli przedsiębiorstwom, które z nich korzystają, na szybszy dostęp do rynku tego podstawowego sprzętu medycznego i ochronnego oraz na zaopatrzenie potrzebujących w taki sprzęt medyczny.

Zazwyczaj normy muszą być nabywane i stosowane zgodnie z zasadami dotyczącymi praw własności intelektualnej, ponieważ prawa autorskie do norm należą do organizacji, które je opracowały. Odstępstwo od tego modelu biznesowego to zdecydowana reakcja Europy, oparta na poczuciu odpowiedzialności społecznej i solidarności, mająca na celu rozwiązanie problemu niedoboru wyposażenia ochronnego wynikającego z epidemii Covid-19. Normy te są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronach internetowych krajowych członków CEN.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: