Unia Europejska i USA dzielą kontyngenty handlowe pozostałe po Wielkiej Brytanii

Unia Europejska i USA dzielą kontyngenty handlowe pozostałe po Wielkiej Brytanii

Unia Europejska i USA dzielą kontyngenty handlowe pozostałe po Wielkiej Brytanii

W poniedziałek 8 marca Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu prowadzonych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi negocjacji w sprawie dostosowania kwot rolnych Unii Europejskiej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) po wystąpieniu z Unii przez Wielką Brytanię.

Zakończenie negocjacji jest zwieńczeniem dwuletniego procesu prowadzonego w ramach WTO, którego celem był podział tych ww. unijnych kwot, tak aby część pozostała w Unii Europejskiej, a część trafiła do Zjednoczonego Królestwa, w oparciu o wyniki ostatnich przepływów handlowych. Porozumienie obejmuje dziesiątki kontyngentów i miliardy euro w handlu, w tym w zakresie dostaw: wołowiny, drobiu, ryżu, produktów mlecznych, owoców i warzyw oraz wina.

„Bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy porozumienie z naszym najważniejszym partnerem handlowym – Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie to – zawarte w ramach WTO – zachowuje pierwotne wielkości, ale dzieli je między UE i Wielką Brytanię. Daje ono pewność i stabilność w handlu rolnym i na naszych rynkach. Szczególnie cieszy mnie fakt, że umowa ta podkreśla znaczenie naszych stosunków handlowych i gospodarczych. Stanowi ono dobry sygnał naszego zaangażowania we współpracę zarówno dwustronną, jak i w ramach WTO. Pragnę podziękować mojemu zespołowi i naszym amerykańskim kolegom za dobrze wykonaną pracę” – podsumował unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Unia Europejska prowadzi obecnie podobne negocjacje w sprawie podziału kontyngentów taryfowych (TRQ) z dwudziestoma jeden innymi partnerami mającymi prawo dostępu do tych kontyngentów i zakończyła już negocjacje m.in.: z Argentyną, Australią, Norwegią, Pakistanem, Tajlandią i Indonezją.

Po przyjęciu przez Komisję Europejską umowy między UE a USA, zostanie ona przesłana do Rady i Parlamentu Europejskiego w celu ratyfikacji i wprowadzenia jej w życie.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: