Ministerstwo Rozwoju ze specjalnym oprogramowaniem do śledzenia nielegalnej sprzedaży

We wtorek 26 listopada, Ministerstwo Rozwoju ujawniło, że jest w posiadaniu stworzonego na jego zlecenie oprogramowania, które w internecie śledzić będzie oferty sprzedaży pieców na paliwo stałe w poszukiwaniu tych, które nie spełniają wymogów środowiskowych.

„Oprogramowanie umożliwi zautomatyzowaną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo stałe, zamieszczanych na portalach internetowych. Program wyłapie te oferty, w których urządzenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach. Formalny dostęp do niego będą mieć pracownicy UOKiK oraz wojewódzkich inspekcji handlowych” – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju. Stworzony program ma skupić się na wyszukiwaniu:

– sprzeczności zawartych w ofercie słów, np. wysoka klasa kotła, a niskie parametry emisyjne;

– poszczególnych słów kluczowych, np. ruszty, ręczne;

– ujawnionego w ofercie niewłaściwego rodzaju paliwa;

– słów podejrzanych, np. kocioł na zamówienie.

Wg informacji podanych przez ministerstwo, co rok na rynek trafia ok. 100 – 200 tys. pieców na paliwo stałe, a Krakowski Alarm Smogowy szacuje, że 20% z nich nie spełnia wymagań środowiskowych. Ostatnie zmiany w prawie zostały wprowadzone w celu walki z tą szarą strefą, to między innymi obowiązujące od lipca 2018 r. i znowelizowane w lutym 2019 r. rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe, a także Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Państwowa Inspekcja Handlowa została m.in. upoważniona do nakładania na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niespełniające wymogów piece administracyjną karą pieniężną w wysokości 5% wartości przychodu całej firmy z poprzedniego roku.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: