Nowe oznaki spadku koniunktury

Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych należności, opóźnione płatności od kontrahentów i klientów z sektora B2B i wyższe ryzyko popadnięcia w długi. Europejski Raport Płatności 2019 publikowany przez firmę Intrum, lidera na europejskim rynku zarządzania wierzytelnościami, pokazuje również, że wzrost udziału nieściągalnych płatności po kilku latach spadku sprawia, że przekroczyliśmy punkt zwrotny. Prawie 1/5 (18%) przedsiębiorców biorących udział w badaniu Intrum jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego. 3 na 10 firm przyspiesza sprzedaż, by sprostać oczekiwaniom „gorszych czasów”.

Kluczowe informacje:

  • Odsetek nieściągalnych należności, biorąc pod uwagę całkowite przychody przedsiębiorstw, wzrósł w 2018 r. do 2.31% z 1.69% odnotowanych w 2017 r.
  • 16% przedsiębiorców przyznało, że w tym roku wzrośnie ryzyko ze strony ich dłużników (z 12%), podczas, gdy tylko 9% jest zdania, że to ryzyko się zmniejszy (spadek w 10 %).
  • Średni czas płatności faktycznie dokonywanych przez klientów B2B wzrósł
    z 34 dni do 40 dni, w porównaniu do ubiegłego roku.

Możliwość przewidywania przepływów pieniężnych jest kluczowa dla wszystkich firm, a stabilność finansowa jest podstawą rozwoju przedsiębiorstw. Większe ryzyko biznesowe, którego mogą doświadczyć firmy, sprawia, że ważniejsze niż kiedykolwiek staje się, by te jeszcze lepiej znały swoich klientów
– uważa Mikael Ericson, CEO Intrum.

Z badania przeprowadzonego wśród 11,856 firm w całej Europie można wyciągnąć wniosek, że przedsiębiorcy odczuwają zwiększone ryzyko związane z przeterminowanymi płatnościami i długami. Jednak odpowiedź na pytanie,
w jakim momencie cyklu koniunkturalnego znajduje się ich kraj, różni się znacznie w zależności od analizowanego regionu.

W krajach takich jak Grecja i Włochy kryzys gospodarczy jest faktem, ale z kolei większość firm w Austrii i Niemczech nie spodziewa się, że recesja nastąpi w ich kraju nawet w ciągu pięciu następnych lat. We wszystkich pozostałych krajach poglądy przedsiębiorców na ten temat nie są spójne, ale większość z nich uważa, że w ich państwie kryzys gospodarczy ma już miejsce lub będzie faktem za pięć lat lub wcześniej.

Wśród tych firm, które zmagają się już z recesją lub oczekują spadku koniunktury, większość planuje obcięcie kosztów (45%) i podchodzić bardziej świadomie do zaciągania zobowiązań finansowych (36%). Ale daje się zaobserwować także inne podejście: 3 na 10 (29%) firm postanawia zwiększyć i przyspieszyć sprzedaż, by zabezpieczyć swoje finanse. Blisko 1 na 6 przedsiębiorstw (17%) widząc na horyzoncie w swoim kraju kryzys gospodarczy, nie planuje podejmować jakichkolwiek działań.

O Europejskim Raporcie Płatności 2019

Europejski Raport Płatności 2019 bazuje na badaniu przeprowadzonym w 29 europejskich krajach w dniach od 31 stycznia do 5 kwietnia 2019 r. Raport zawiera dane zebrane przez Intrum od 11,856 przedsiębiorców z całej Europy, by zdobyć wiedzę na temat zachowań płatniczych i kondycji finansowej europejskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób, które określiły się jako prezesi, dyrektorzy zarządzający, szefowie działów finansowych, itp.

 

Źródło: Intrum

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: