Drożeje stawka opłaty za legalizację urządzeń wodnych

Drożeje stawka opłaty za legalizację urządzeń wodnych

Drożeje stawka opłaty za legalizację urządzeń wodnych

W dobie rosnącej inflacji, kosztów paliwa i rat kredytowych, rosną nawet opłaty za legalizację urządzeń wodnych, których stawka określana jest odgórnie przez rząd.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zm.), decyzję o legalizacji urządzenia wodnego wydaje organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych. Określa przy tym obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej, której stawkę każdego roku określa minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. W 2021 roku opłata ta wynosi 4 601,08 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. (Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r., poz. 919), wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosić będzie 4 757,52 zł.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: