KE proponuje aktualizację regulacji dotyczących możliwości odbywania podróży w okresie letnim

KE proponuje aktualizację regulacji dotyczących możliwości odbywania podróży w okresie letnim

Komisja Europejska zaproponowała 31 maja 2021 r. aktualizację zalecenia Rady w sprawie koordynacji ograniczeń swobodnego przepływu osób w UE, które wprowadzono w odpowiedzi na pandemię wirusa COVID-19. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna ulega poprawie, a kampanie szczepień w całej UE nabierają tempa, Komisja proponuje, aby państwa członkowskie stopniowo łagodziły środki dotyczące podróżowania, w tym przede wszystkim dla posiadaczy unijnego cyfrowego certyfikatu COVID.

Komisja Europejska zaproponowała również uaktualnienie kryteriów uznawania terytoriów za obszary ryzyka oraz wprowadzenie mechanizmu „hamulca bezpieczeństwa”, aby zaradzić pojawieniu się nowych mutacji wirusa budzących obawy. Wniosek KE zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące obostrzeń w podróżowaniu dzieci, w celu zapewnienia jedności podróżujących rodzin, oraz standardowego okresu ważności testów.

Kluczowe aktualizacje wspólnego podejścia do środków dotyczących podróży w Unii Europejskiej, w oparciu o mapę z kolorowymi kodami, opublikowaną przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC):

1) Osoby w pełni zaszczepione, posiadające świadectwo szczepienia zgodne z certyfikatem EU Digital COVID, powinny być zwolnione z badań związanych z podróżą lub z kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki. Powinno to również dotyczyć ozdrowieńców, którzy otrzymali pojedynczą dawkę szczepionki dwudawkowej. Jeżeli państwa członkowskie akceptują dowód szczepienia w celu zniesienia ograniczeń swobodnego przemieszczania się również w innych sytuacjach, na przykład po podaniu pierwszej dawki w serii dwudawkowej, powinny one również akceptować, na tych samych warunkach, świadectwa szczepienia dla szczepionki COVID-19.

2) Ozdrowieńcy, posiadający zaświadczenia zgodne z unijnym certyfikatem cyfrowym COVID, powinni być zwolnieni z badań związanych z podróżą lub z kwarantanny w ciągu pierwszych 180 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR.

3) Osoby posiadające ważne świadectwo badania, zgodne z certyfikatem EU Digital COVID, powinny być zwolnione z ewentualnych wymogów dotyczących kwarantanny. Komisja proponuje standardowy okres ważności testów: 72 godziny dla testów PCR oraz, w przypadku akceptacji przez państwo członkowskie, 48 godzin dla szybkich testów antygenowych.

4) „Hamulec bezpieczeństwa”: Państwa członkowskie powinny ponownie wprowadzić środki dotyczące podróżowania dla osób zaszczepionych i wyleczonych, jeżeli sytuacja epidemiologiczna gwałtownie się pogarsza lub jeżeli zgłoszono wysoką częstość występowania nowych wariantów choroby budzących niepokój.

5) Wyjaśnienie i uproszczenie wymogów, w przypadku gdy są one nakładane przez państwa członkowskie w oparciu o ich własne procesy decyzyjne:

a) podróżni z obszarów zielonych: brak ograniczeń,

b) podróżni z obszarów pomarańczowych: państwa członkowskie mogą wymagać testu przedwyjazdowego (szybki antygen lub PCR),

c) podróżni z obszarów czerwonych: państwa członkowskie mogłyby wymagać od podróżnych poddania się kwarantannie, chyba że posiadają oni test przedwyjazdowy (szybki antygen lub PCR),

d) podróżni z obszarów ciemnoczerwonych: należy zdecydowanie odradzać podróżowanie w celach innych niż służbowe; pozostaje wymóg przeprowadzenia badań i kwarantanny.

6) Aby zapewnić jedność rodziny, małoletni podróżujący z rodzicami powinni być zwolnieni z kwarantanny, jeżeli rodzice nie muszą jej przechodzić, na przykład z powodu szczepień. Dzieci poniżej 6 roku życia powinny być również zwolnione z badań związanych z podróżą.

7) Komisja proponuje dostosowanie progów na mapie ECDC w świetle sytuacji epidemiologicznej i postępów w zakresie szczepień. W odniesieniu do obszarów oznaczonych kolorem pomarańczowym proponuje się podniesienie progu 14-dniowego skumulowanego wskaźnika zgłaszalności przypadków COVID-19 z 50 do 75. Podobnie w przypadku obszarów czerwonych proponuje się dostosowanie zakresu progów z obecnych 50-150 do nowych 75-150.

Ponadto Komisja wzywa do podjęcia dalszych wysiłków w celu zapewnienia sprawnego wprowadzenia unijnego certyfikatu cyfrowego COVID. W tym celu państwa członkowskie powinny w jak największym stopniu wykorzystać możliwości istniejące w prawie krajowym, aby rozpocząć wydawanie certyfikatów cyfrowych UE COVID jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia bazowego w dniu 1 lipca. Jeżeli prawo krajowe przewiduje weryfikację certyfikatów COVID-19, posiadacze unijnego cyfrowego certyfikatu COVID mogliby już korzystać z niego podczas podróży.

Komisja będzie wspierać ten proces, uruchamiając 1 czerwca centralną część certyfikatu EU Digital COVID – unijną bramkę przechowującą klucze publiczne niezbędne do weryfikacji certyfikatu EU Digital COVID. Biorąc pod uwagę, że przez bramkę nie wymienia się żadnych danych osobowych, państwa członkowskie mogą już teraz korzystać z jej funkcji.

źródło: Komisja Europejska

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: