Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją

Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją

Komisja publikuje sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją

Komisja przyjęła dziewiąte sprawozdanie ze wzmocnionego nadzoru dla Grecji. Sprawozdanie zostało przygotowane w kontekście ram wzmocnionego nadzoru, które służą zapewnieniu stałego wsparcia dla realizacji zobowiązań Grecji w zakresie reform po pomyślnym zakończeniu programu wsparcia stabilności w 2018 r.

W sprawozdaniu stwierdzono, że Grecja poczyniła znaczne postępy w realizacji szeregu zobowiązań dotyczących koniecznych reform, odnotowując jednocześnie, że ogólnie rzecz biorąc, tempo tych reform uległo spowolnieniu w kontekście trudnych okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa. Uzgodniono z Grecją szereg szczegółowych planów działania w konkretnych kluczowych obszarach reform, aby wesprzeć zdecydowany ich postęp, nim dojdzie do przedstawienia kolejnego, dziesiątego sprawozdania w maju tego roku. To dziesiąte sprawozdanie stanowić będzie dla Eurogrupy podstawę do podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnego zestawu środków związanych z greckim zadłużeniem, a uzależnionego od prowadzonej przez Grecję polityki.

Komisja Europejska prowadzi stały i konstruktywny dialog z władzami greckimi w sprawie przygotowania planu naprawy i odporności na ewentualne zagrożenia, określającego kierunek reform i projektów inwestycji publicznych, które będą wspierane w ramach instrumentu na rzecz naprawy i odporności. Wzmocniony nadzór nad Grecją będzie kontynuowany równolegle z RRF (Instrument Wspierania Odbudowy i Odporności, z ang. Recovery and Resilience Facility), w oparciu o dotychczasowe pozytywne doświadczenia związane z interakcją między wzmocnionym nadzorem a semestrem europejskim (Europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. Mechanizm ten umożliwia państwom członkowskim w określonych momentach w ciągu roku omawianie planów budżetowych i gospodarczych oraz monitorowanie poczynionych postępów).

Opublikowany 24 lutego raport odnosząc się do sytuacji makroekonomicznej Grecji stwierdza, ze pandemia koronawirusa nadal wywiera silny negatywny wpływ na grecką gospodarkę. W trzecim kwartale 2020 r. rozwijała się ona w tempie 2,3% w ujęciu kwartalnym, po spadku o -14,1% w poprzednim okresie. Ożywienie w trzecim kwartale było znacznie mniej dynamiczne niż zdecydowane odbicie w strefie euro, głównie ze względu na gwałtowny spadek wartości dodanej w sektorze turystycznym.

Wzrost napędzany był przez spożycie prywatne, a eksport towarów wykazał się pewną odpornością.  Bezrobocie nadal spadało, osiągając w trzecim kwartale 2020 r. poziom 16,2%, co wskazuje, że stosowane środki wsparcia skutecznie chronią miejsca pracy. Jednocześnie zatrudnienie spadło w porównaniu z sytuacją sprzed roku, głównie z powodu mniejszej liczby zatrudnionych w sektorze turystycznym. Spadło również bezrobocie wśród młodzieży, ale nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie 34,2% w trzecim kwartale.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: