Koronawirus: wsparcie dla firm z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Koronawirus wsparcie dla firm z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Koronawirus wsparcie dla firm z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego

W czwartek 15 października 2020 r. Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który dysponując środkami ok. 200 mld euro ma wspierać firmy borykające się z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa.

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny to fundusz utworzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie pomocy dla podmiotów dotkniętych kryzysem gospodarczym wskutek nadejścia pandemii wirusa COVID-19. A kwota, jaką ma dysponować fundusz oscyluje wokół 200 mld euro. W czwartek 15 października umowę akcesyjną do funduszu podpisał Minister Finansów Tadeusz Kościński, stąd o wsparcie z tego unijnego programu będą mogli starać się również polscy przedsiębiorcy.

Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny będą finansować operacje rynkowe o profilu wysokiego ryzyka, które to ryzyko mają pokrywać gwarancje państw członkowskich Unii Europejskiej. Program ten ma udzielać wsparcia do końca 2021 roku, ale jego twórcy nie zamykają drogi do przedłużenia tego terminu.

Po podpisaniu umowy o przystąpieniu do funduszu przez ministra Kościńskiego, o pomoc z niego mogą ubiegać się polscy przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii koronawirusa. Będzie ona udzielana w formach:

a) pożyczki;

b) inwestycje kapitałowe i quasi kapitałowe;

c) udziały w ryzyku;

d) zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami;

e) gwarancje.

Instytucje do których firmy będą mogły zgłaszać się o wsparcie, to: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe, spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe, a także inne podmioty. Jak informuje Ministerstwo Finansów:

„Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju (w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego)”.

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny ma umożliwić grupie EBI, którą tworzą Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny, zwiększenie wsparcia dodatkowym finansowaniem w wysokości do 200 mld euro głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

źródło: Ministerstwo Finansów, www.eib.org

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: