Nadal w poszczególnych państwach UE istnieją obawy co do praworządności, szczególnie w zakresie niezawisłości sądownictwa i mediów

Nadal w poszczególnych państwach UE istnieją obawy co do praworządności, szczególnie w zakresie niezawisłości sądownictwa i mediów

Nadal w poszczególnych państwach UE istnieją obawy co do praworządności, szczególnie w zakresie niezawisłości sądownictwa i mediów

Komisja Europejska opublikowała we wtorek 20 lipca drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat praworządności na swoim terytorium, zawierające komunikat dotyczący sytuacji w UE jako całości oraz rozdziały poświęcone poszczególnym państwom członkowskim. W sprawozdaniu z 2021 r. omówiono nowe wydarzenia, które miały miejsce od września ubiegłego roku, pogłębiając ocenę kwestii wskazanych w poprzednim sprawozdaniu i uwzględniając wpływ pandemii wirusa COVID-19.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie wskazuje na wiele pozytywnych zmian w państwach członkowskich, w tym w tych, w których podjęto wyzwania określone w sprawozdaniu dotyczącym roku 2020. Nadal istnieją jednak obawy, a w niektórych państwach członkowskich nasiliły się one, na przykład w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa i sytuacji w mediach. W sprawozdaniu podkreśla się również dużą odporność systemów krajowych w czasie pandemii. Pandemia pokazała również, jak ważna jest zdolność do utrzymania systemu kontroli i równowagi, stojącego na straży praworządności.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová, powiedziała: „Sprawozdanie na temat praworządności jest przydatnym narzędziem prewencyjnym, które pobudziło potrzebną debatę wśród państw członkowskich i innych podmiotów. Drugie wydanie pokazuje, że państwa członkowskie mogą poczynić postępy w rozwiązywaniu problemów związanych z praworządnością. Postępy te są jednak nierównomierne, a w wielu państwach członkowskich istnieją powody do poważnych obaw, zwłaszcza jeśli chodzi o niezawisłość sądownictwa. Ponadto w ciągu ostatnich miesięcy zamordowano dwóch dziennikarzy – to niedopuszczalne. W sprawozdaniu wzywa się do podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy wolności i pluralizmu mediów. Oczekujemy, że w ciągu najbliższego roku wnioski zawarte w sprawozdaniu nr 2021 staną się pożywką dla dyskusji między państwami członkowskimi, które pracują nad wzmocnieniem praworządności”.

Z kolei Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości, dodał: „W minionym roku sprawozdanie na temat praworządności 2020 stanowiło zachętę do pozytywnych reform związanych z praworządnością w wielu państwach członkowskich. Ponadto Rada Ministrów wykorzystała je do unowocześnienia swojego dialogu na temat praworządności, prowadząc regularne debaty z udziałem poszczególnych krajów. Ja również debatowałem nad sprawozdaniem w 20 parlamentach krajowych. W tym roku jeszcze bardziej pogłębiliśmy naszą ocenę, która skorzystała z jeszcze większego zasięgu niż w ubiegłym roku. Sprawozdanie może nam pomóc w prowadzeniu prawdziwego dialogu jako Unia, ramię w ramię, w duchu szczerości i otwartości. Sprawozdanie za rok 2021, oparte na sprawozdaniu z ubiegłego roku, będzie sprzyjać temu procesowi”.

źródło: Komisja Europejska

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: