Przewidywania rządu co do polskiej gospodarki w 2021 r.

Przewidywania rządu co do polskiej gospodarki w 2021 r.

Przewidywania rządu co do polskiej gospodarki w 2021 r.

Wzrost PKB, minimalne wyhamowanie wzrostu bezrobocia, niższa inflacja, ale i spadek tempa wzrostu wynagrodzeń – to główne przewidywania rządu odnośnie krajowej gospodarki w nadchodzącym roku. Stan finansów państwa uzależniony będzie od tego, czy i w jakim stopniu nadejdzie wyczekiwane po kryzysie pandemicznym ożywienie gospodarcze.

Według przedstawionych 28 lipca 2020 r. przez Radę Ministrów przewidywań, Produkt Krajowy Brutto spadnie w tym roku o 4,6 procent, ale w przyszłym rosnąć ma aż do poziomu 4 proc., głównie napędzany popytem krajowym.

Zatrudnienie w gospodarce narodowej maleje, czego najprawdopodobniej najważniejszym czynnikiem jest panująca pandemia koronawirusa. Do końca 2020 r. spaść ma o 2,4 proc. Prognozy na 2021 są bardziej optymistyczne i przewidują 0,7 proc. spadek zatrudnienia. 2020 rok Polska otwierała z 5,2 proc. wskaźnikiem bezrobocia, do końca roku wzrosnąć jednak ma ono do 8 proc. Rząd przewiduje w 2021 r. nieznaczny spadek bezrobocia, do poziomu 7,5 proc.

Rośnie inflacja, ale i tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowuje. Jeszcze w poprzednim roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,2 proc., podczas gdy w tym już tylko o 3,5 proc., i taki poziom wzrostu ma się utrzymać także w roku następnym (3,4 proc.). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną do końca roku o 3,3 proc., a w przyszłym o 1,8 proc. W obszarze eksportu i importu ten rok zamknie się przewidywanymi spadkami na poziomach odpowiednio: 9,3 proc. oraz 10,2 proc. Nadchodzący 2021 rok ma być pod tym względem zdecydowanie łaskawszy i budujący. Rząd przewiduje w nim wzrost eksportu o 6,9 proc., a importu o 7,3 proc.

Ministerstwo Finansów ufa, że silnym bodźcem do pobudzenia krajowej gospodarki będzie, wprowadzony od przyszłego roku w życie tzw. estoński CIT, który zachęci przedsiębiorców do wzmożonych inwestycji. Co do ustabilizowania wydatków budżetu państwa, to duże znaczenie w tym względzie ma okresowe wyłączenie z powodu nadejścia pandemii COVID-19 stabilizującej reguły wydatkowej. Rząd zakłada, że przywrócenie jej stosowania nastąpi w okresie nadchodzących 2 lat, a więc jeszcze w 2022 roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: