Rządowy projekt ustawy o budowie bariery na wschodniej granicy

Rządowy projekt ustawy o budowie bariery na wschodniej granicy

Rządowy projekt ustawy o budowie bariery na wschodniej granicy

Na druku sejmowym nr 1657, Prezes Rady Ministrów przedłożył w Sejmie projekt ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Rząd uznał za pilną potrzebę odpowiedzi na zaistniałe na polsko – białoruskiej granicy zagrożenia i podejmowane już od dwóch miesięcy liczne próby jej nielegalnego przekroczenia.

Jak wiadomo, w związku z licznymi próbami nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy, 2 września 2021 r. Prezydent RP wprowadził stan wyjątkowy na obszarze
części województwa podlaskiego oraz lubelskiego na okres 30 dni. Z dniem 2 października 2021 r. stan wyjątkowy został przedłużony o kolejne 60 dni.

Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu, jego celem jest przygotowanie i realizacja inwestycji polegającej na budowie bariery służącej ochronie zewnętrznej granicy państwowej i wspomagającej przeciwdziałaniu nielegalnej migracji. Stanowić ją będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Inwestorem budowy bariery będzie Komendant Główny Straży Granicznej.

Ustawa określa podmioty, jakie będą uczestniczyć w realizacji budowy zabezpieczenia. Zostanie powołany specjalny pełnomocnik ds. przygotowania i realizacji tego zadania, jak i specjalny zespół, w którego skład wejdą m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czy Szef CBA.

Ustawa podejmuje również kwestie regulacyjne od strony technicznej realizacji inwestycji, m.in. odpowiedniego zastosowania prawa budowlanego, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, a także od strony formalnej, związane z realizacją zamówień publicznych i ewentualnych spraw wywłaszczeniowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: „Na przestrzeni ostatnich miesięcy Polska doświadcza rosnącej presji migracyjnej ze strony obywateli państw trzecich na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej (…) Straż Graniczna prowadzi obecnie intensywne działania, które mają chronić polsko-białoruski odcinek granicy państwowej. (…) Pomimo ustawienia (…) zasieków oraz płotu z drutu typu „concertina”, liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy nie maleje, a ma tendencję wzrostową. Mając na uwadze bardzo liczne zorganizowane próby nielegalnego przekroczenia granicy (…) istnieje pilna konieczność podjęcia dodatkowych działań w zakresie ochrony granicy państwowej” (Pismo przewodnie do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Prezesa Rady Ministrów DKPL.WK.0610.2.128.2021.AF(5), RM-0610-128-21, UD301).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: