Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę byłego unijnego komisarza ws. usunięcia go z funkcji

Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę byłego unijnego komisarza ws. usunięcia go z funkcji

Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę byłego unijnego komisarza ws. usunięcia go z funkcji

Maltańczyk John Dalli, pełniący w latach 2009–2012 funkcję unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów, domagał się od Unii Europejskiej blisko 2 mln euro odszkodowania za szkody poniesione w wyniku natychmiastowego odwołania go z tego stanowiska w 2012 roku.

Wyrokiem z dnia 12 maja 2015 r. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Johna Dalliego, byłego komisarza europejskiego, mającą na celu stwierdzenie nieważności ustnej decyzji z dnia 16 października 2012 r. o zakończeniu sprawowania przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym, wydanej rzekomo przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz żądanie odszkodowania za poniesioną szkodę w wysokości symbolicznego 1 euro za krzywdę i 1 913 396 euro za szkodę materialną. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił odwołanie od tego wyroku wniesione przez Dalliego.

Ale Dalli ponownie wniósł do Sądu skargę o odszkodowanie za szkodę, w szczególności za krzywdę, poniesioną przez niego w wyniku zarzucanego mu bezprawnego zachowania Komisji, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), związanego z zakończeniem sprawowania przez niego funkcji członka Komisji ze skutkiem natychmiastowym w dniu 16 października 2012 r. Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 r. Sąd oddalił jego skargę.

Po tym wyroku Dalli wniósł do Trybunału Sprawiedliwości skargę o jego uchylenie. Ponadto domagał się od Sądu zasądzenia odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę, w szczególności krzywdę, którą wstępnie wycenił na kwotę 1 000 000 EUR.

W wydanym 24 lutego 2021 r. wyroku Trybunał oddalił odwołanie wniesione przez Johna Dalliego. Trybunał odrzucił siedem podniesionych przez niego zarzutów: sześć z nich dotyczyło działania OLAF-u, a siódmy – ustaleń Sądu w przedmiocie zasadności podnoszonej szkody oraz istnienia związku przyczynowego między zachowaniem tej instytucji a powstałą szkodą. Tym samym Trybunał potwierdził brak zasadności skargi wniesionej przez byłego unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów.

Wyrok w sprawie C-615/19 Dalli vs Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: