Unia wyraża zgodę na udzielenie przez Polskę państwowej pomocy przedsiębiorcom w wysokości 2,9 mld zł

Unia wyraża zgodę na udzielenie przez Polskę państwowej pomocy przedsiębiorcom w wysokości 2,9 mld zł

Unia wyraża zgodę na udzielenie przez Polskę państwowej pomocy przedsiębiorcom w wysokości 2,9 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości 2,9 mld EUR na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, stworzony w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii wirusa COVID-19.

Jak poinformowała 4 stycznia 2021 r. Komisja Europejska, polski program pomocy publicznej o wartości ok. 2,9 mld EUR (13 mld PLN), mający na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w niektórych sektorach, w tym w handlu detalicznym, hotelarstwie, rekreacji i transporcie, dotkniętych pandemią koronawirusa, nie narusza unijnych reguł dozwolonej pomocy państwa.

Polska zgłosiła Komisji program pod nazwą „Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0”, który ma zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom działającym w sektorach takich jak: handel detaliczny, hotelarstwo, rekreacja i transport, których kondycja gospodarcza uległa pogorszeniu m.in. wskutek wprowadzenia przez rząd polski w listopadzie 2020 r., w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, ograniczeń i obostrzeń dla krajowej gospodarki i społeczeństwa. Program składa się z dwóch środków:

– ograniczone kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw oraz

– wsparcie na rzecz niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach tego programu Polska planuje udzielić pomocy gospodarczej mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, by mogły stawić czoła zachwianiu płynności finansowej, jakie nastąpiło wskutek pandemii koronawirusa. Całkowita szacowana pula programu wynosi około 2,9 mld euro (13 mld zł). Wsparcie będzie miało formę pożyczek zwrotnych.

Beneficjenci pomocy muszą odnotować co najmniej 30 proc. spadek obrotów w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., lub w odpowiednim porównaniu z tymi samymi okresami roku 2019. Kwoty pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wyniosą do około 73 000 EUR (324 000 PLN) na firmę, w zależności od liczby pracowników. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie ograniczona do 70 proc. niepokrytych kosztów stałych poniesionych w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i nie przekroczy ok. 780 000 EUR (3,5 mln PLN) na firmę.

Komisja Europejska stwierdziła, że środki pomocy w ramach programu są niezbędne, właściwe i proporcjonalne do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: