Unia wyraziła zgodę na przejęcie Impexmetal przez Gränges

Unia wyraziła zgodę na przejęcie Impexmetal przez Gränges

Unia wyraziła zgodę na przejęcie Impexmetal przez Gränges

W czwartek 24 września 2020 r. Komisja Europejska poinformowała o wyrażeniu zgody na fuzję polskiej spółki Impexmetal S.A. ze szwedzką spółką Gränges AB.

Fuzja, a dokładnie przejęcie polskiej firmy Impexmetal przez szwedzki Gränges, zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Działalność Impexmetal i Gränges pokrywa się w zakresie dostaw aluminiowych wyrobów walcowanych płaskich („FRP”), a w szczególności standardowych FRP i aluminiowych FRP do samochodowych wymienników ciepła.

Komisja Europejska stwierdziła, że podmiot powstały w wyniku połączenia będzie ograniczany przez kilku pozostałych silnych konkurentów, którzy będą mieli możliwość i motywację do zwiększenia dostaw i zaoferowania klientom alternatyw, a tym samym do uniknięcia wzrostu cen. Komisja stwierdziła zatem, że proponowane przejęcie nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji. Operacja została zbadana w ramach zwykłej procedury przeglądu fuzji przedsiębiorstw.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: