Utworzenie przez Telefónicę i Liberty Global spółki joint venture grozi naruszeniem konkurencji

Utworzenie przez Telefónicę i Liberty Global spółki joint venture grozi naruszeniem konkurencji

Utworzenie przez Telefónicę i Liberty Global spółki joint venture grozi naruszeniem konkurencji

Komisja Europejska przekazała pod nadzór Urzędu ds. Konsumentów i Rynku („CMA”) Wielkiej Brytanii planowane połączenie Telefónica S.A. oraz Liberty Global PLC, jakie nastąpi poprzez wspólne nabycie udziałów w nowo utworzonej spółce joint venture. Przedmiotowa spółka połączy działalność gospodarczą dwóch silnych graczy na brytyjskim rynku telekomunikacyjnym: Telefónica’s UK Limited („O2”) oraz Liberty Global’s Virgin Media („Virgin Media”).

30 września 2020 r. przedsiębiorstwa Telefónica i Liberty Global zgłosiły Komisji Europejskiej planowaną transakcję utworzenia wspólnej spółki joint venture. Obie firmy prowadzą działalność w sektorze telekomunikacyjnym w Wielkiej Brytanii. 8 października 2020 r. CMA zwrócił się do Komisji o przekazanie mu jej oceny planowanej transakcji. CMA wyraził obawy dotyczące konkurencji w różnych obszarach rynku telekomunikacyjnego w Zjednoczonym Królestwie, a mianowicie: na rynkach detalicznych i hurtowych usług telefonii komórkowej oraz na rynku łączy dzierżawionych. CMA zadeklarował, że będzie odpowiednim organem do przeprowadzenia nadzoru przedmiotowej transakcji z uwagi na zbliżające się wygaśnięcie okresu przejściowego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dowody zebrane przez Komisję potwierdziły, że proponowana fuzja grozi naruszeniem konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, gdzie Telefonica i Liberty Global są obecnie dwoma dużymi graczami rynkowymi. W oparciu o ogólną ocenę fuzji, Komisja podjęła decyzję o przekazaniu nadzoru nad planowaną transakcją do CMA, który zajmie się tą sprawą zgodnie z prawem krajowym Zjednoczonego Królestwa. W wyniku ścisłej dotychczasowej współpracy między CMA a Komisją Europejską, brytyjski urząd ds. konsumentów i rynku jest dobrze poinformowany w tej sprawie, dzięki temu dalsze postępowanie kontrolne będzie mogło być kontynuowane bez zakłóceń.

źródło: Komisja Europejska

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: