Wpływ pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą

Wpływ pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą

Wpływ pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą

Wraz z końcem 2020 roku, 30 grudnia, Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie na temat wpływu pandemii COVID-19 na kondycję krajowej gospodarki.

Raport przedstawia poszerzoną analizę wyników badań przeprowadzonych na szerokiej grupie ok. 17,5 tys. przedsiębiorców z większości sektorów polskiej gospodarki i sekcji PKD. W dniach od 1 do 10 grudnia 2020 r. odpowiadali oni na pytania o wpływ pandemii na różne aspekty ich działalności.

Wyniki badania wskazują na poprawę sytuacji i większy optymizm przedsiębiorców. Spadł udział firm zgłaszających poważne lub zagrażające stabilności przedsiębiorstw negatywne skutki pandemii koronawirusa. Najbardziej zauważalny był wśród firm z sektora handlu detalicznego – o 10,2 pkt. proc., w przetwórstwie przemysłowym najwyraźniejsza poprawa wystąpiła w przypadku produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (spadek o 16,0 pkt proc.), a w usługach w sekcji informacja i komunikacja (spadek o 12,3 pkt proc.). Z drugiej strony, wysoki udział wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii nadal utrzymuje się w branży tekstylia, odzież, obuwie (96,5 proc.) oraz w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (84,7 proc.).

Nastąpiła nieznaczna poprawa optymizmu w kontekście możliwości przetrwania w przypadku utrzymywania się przez dłuższy czas wprowadzonych przez rząd ograniczeń i restrykcji dla gospodarki i społeczeństwa. Generalnie zmniejsza się odsetek przedsiębiorców wskazujących na możliwość przetrwania tylko do 3 miesięcy. Najbardziej w podmiotach budowlanych prowadzących roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 11,2 pkt. proc.) oraz zatrudniających powyżej 250 osób (spadek o 10,2 pkt proc.), a także firm handlu detalicznego zatrudniających od 10 do 49 osób (spadek o 6,5 pkt proc.). Wzrasta optymizm w branży żywność (o 5,8 pkt proc.) oraz pojazdy samochodowe (o 4,0 pkt proc.), a pogarsza w przypadku branży tekstylia, odzież, obuwie (o 11,2 pkt proc.). Rośnie odsetek zgłaszających możliwość przetrwania dłużej niż 6 miesięcy – najbardziej w przypadku jednostek budowlanych zatrudniających od 50 do 249 osób (o 10,4 pkt proc.). Spadek optymizmu wystąpił natomiast wśród podmiotów handlu detalicznego, w tym szczególnie w przypadku branży tekstylia, odzież, obuwie. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w najmniejszych firmach budowlanych oraz w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie dominują deklaracje najkrótszego okresu przetrwania do 3 miesięcy.

Nieznacznej poprawie uległy oceny szacunkowej zmiany poziomu zatrudnienia. Za to narastają problemy z płynnością finansową. Wzrósł odsetek podmiotów wskazujących na problemy z zatorami płatniczymi, które mogą poważnie zagrażać funkcjonowaniu firmy lub jej stabilności. Najbardziej jest to widoczne w przypadku największych podmiotów handlu detalicznego (wzrost o 7,1 pkt proc.), a szczególnie z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 30,6 pkt proc.) i najmniejszych przedsiębiorstw budowlanych (wzrost o 13,5 pkt proc.).

Firmy podnoszą spadki zamówień składanych przez klientów, największe te z branży zakwaterowanie i gastronomia (-51,8 proc.) oraz najmniejsze firmy: budowlane (-23,9 proc.) i jednostki handlu detalicznego (-18,0 proc.), szczególnie z sekcji tekstylia, odzież, obuwie (-22,8 proc.). W porównaniu z listopadem, w większości przypadków sytuacja uległa jednak nieznacznej poprawie. Do wyjątków należą najmniejsze firmy budowlane oraz podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa, gdzie w porównaniu z wcześniejszym miesiącem zanotowano większy spadek zamówień składanych przez klientów.

źródło danych GUS

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: