Zezwolenia na pobyt w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

W związku ze zbliżającym się wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, niezbędne będzie składanie przez jej obywateli wniosków o pozwolenie na pobyt w Polsce. W środę 27 marca 2019 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował rozporządzenie określające wzory tych wniosków.

 

Pierwotny termin brexitu został ustalony na piątek 29 marca 2019 r. Ponieważ jednak brytyjski parlament nie może dojść do porozumienia z własnym rządem, co do warunków, na jakich Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii Europejskiej, termin zostanie przesunięty najprawdopodobniej na 12 kwietnia lub 22 maja, w zależności kiedy to wewnątrz brytyjskie porozumienie nastąpi.

Polskie władze przygotowują się do tego wystąpienia, jako że z chwilą brexitu Wielka Brytania i Polska nie będą już należeć do jednej wspólnoty, a Brytyjczycy zyskają status obywateli spoza Unii Europejskiej. Wynikiem tych przygotowań jest Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, która wejdzie w życie z chwilą wyjścia UK ze struktur Unii. Teraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał na jej podstawie, znajdujące się jeszcze w fazie projektu, rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin (nr z wykazu 482).

Rozporządzenie zawiera wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia, a także wytyczne co do ilości i wymogów technicznych załączanych do wniosku zdjęć. Trzeba będzie wskazać w nim m.in. takie informacje, jak: dane wnioskodawcy, informacje nt. płci obywatelstwie i miejscu zamieszkania członków rodziny, informację o poprzednich pobytach w Polsce, a nawet informację o podróżach i pobytach wnioskodawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat.

Rozporządzenie wejdzie w życie w raz ze wskazaną wyżej ustawą z 15 marca 2019 r.

 

Auto: Portal Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: