Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie i budownictwie w czerwcu 2020

Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie i budownictwie w czerwcu 2020

Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie i budownictwie w czerwcu 2020 r.
Główny Urząd Statystyczny, na podstawie opinii przedsiębiorców, przygotował zestawienie prognoz i bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce w czerwcu 2020 r. Poniżej prezentujemy raporty z branż: przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż miesiącu poprzednim.

Przetwórstwo przemysłowe

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł w czerwcu 2020 r. minus 19,9, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej miał wartość minus 34,9. Poprawę koniunktury deklaruje 12,7% firm, a pogorszenie 32,6%. W maju 2020 r. było to odpowiednio 9,5% oraz 44,3%. Pozostałe firmy deklarują, że ich sytuacja się nie zmieniła.

Opóźnienia w regulowaniu płatności za towary rosną w wolniejszym tempie niż w maju. Stan zapasów gotowych wyrobów jest wystarczający. Pracodawcy planują zwolnić mniej pracowników niż to zapowiadali w maju. Jak wynika z prognoz dyrektorów firm, utrzymają one ceny wyrobów przemysłowych na obecnym poziomie.

Tylko 7,8% przedsiębiorców nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej. Rok temu było ich 12,5%. Do największych przedsiębiorcy zaliczają koszty zatrudnienia – 53,1% (rok temu 61,5%). Drugą z największych barier jest niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, którą co zrozumiałe, w okresie panującej epidemii koronawirusa wyraża aż 52,9% przedsiębiorców (rok temu tylko 29,9%), a także niski popyt na rynku krajowym, na co wskazuje obecnie 51,5% przedsiębiorców (29,3% rok temu). Zmniejszyły się za to, w porównaniu rok do roku, wskazywane przez przedsiębiorców bariery niedoboru pracowników – z 33,8% na 10,9% w tym niedoboru wykwalifikowanych pracowników – z 41,6% do 24,2%.

Budownictwo

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wyniósł w czerwcu 2020 r. minus 25,9% (w maju – minus 38,8%). Poprawę sytuacji deklaruje 8,6% firm, a pogorszenie 34,5% (w maju było to odpowiednio: 6,4% oraz 45,2%). Pozostałe firmy deklarują, że ich sytuacja się nie zmieniła.

Opóźnienia w regulowaniu płatności za wykonane usługi budowlano – montażowe rosną wolniej niż w maju. Ceny za te usługi w najbliższych trzech miesiącach mogą spadać. Firmy planują zwolnienia mniejsze niż to przewidywały w maju.

Tylko 4,7% firm budowlanych nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 8,6%). Wśród największych barier w budownictwie firmy wskazują niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej – 69,2% (w czerwcu 2019 r. było to 27%) oraz koszty zatrudnienia – 58,7% (63,5% w czerwcu 2019 r.). W porównaniu rok do roku, zmniejszyły się wskazywane przez przedsiębiorców z branży budowlanej bariery związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników: z 50,9% na 30%.

źródło: www.stat.gov.pl

Najbardziej pesymistyczne oceny sytuacji gospodarczej płyną od przedstawicieli z branży gastronomii i zakwaterowania, a najbardziej optymistyczne od przedsiębiorców z sekcji informacji i komunikacji, a także działalności finansowej i ubezpieczeniowej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: