Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Offshore będzie istotną gałęzią polskiego przemysłu – zapowiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, podczas konferencji Rynek Opinii pt. „Morska energetyka wiatrowa w Polsce”, która odbyła się online 9 czerwca.

Morskie farmy wiatrowe stanowić mają jeden z głównych filarów Krajowego Planu Odbudowy. W jego ramach ok. pół mld euro ma otrzymać Gdynia na dostosowanie portu na potrzeby obsługi tzw. offshore wind. Na dofinansowanie sektora morskiej energetyki wiatrowej Polska zaciągnęła dodatkowe pożyczki w wysokości 3,2 mld euro. Wspomniany port instalacyjny w Gdyni ma być gotowy do końca 2024 roku, wtedy też ruszyć ma montaż pierwszych farm wiatrowych na morzu o mocy 5,9 GW.

Wiceminister Klimatu i Środowiska powiedział, że strategia morskiej energetyki wiatrowej wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Jak deklaruje, według szacunków, moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych osiągnie wartość 5,9 GW w 2030 r., i 11GW w 2040 r. W opinii ministra, offshore stanie się ważną gałęzią polskiego przemysłu, i będzie mieć decydujący wpływ na przyszłość polskiej gospodarki.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zapewnić ma finansowanie dla sektora morskiej energetyki wiatrowej: portów oraz krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. W lutym tego roku weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która służyć ma lepszemu wykorzystaniu potencjału energetycznego Bałtyku, ale i stworzeniu ram prawnych warunków udzielania wsparcia dla podmiotów zainteresowanych sektorem polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Ustawa określa zasady i warunki:

  1. udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych;
  2. przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych;
  3. rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową;
  4. w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

Wiceminister Zyska wyjawił, że na przełomie lipca i sierpnia ma zostać podpisana pierwsza z ważnych umów dotyczących polskiego offshore wykorzystującego siłę wiatru do wytworzenia energii: „Celem podpisania umowy sektorowej jest maksymalizacja polskiego wkładu lokalnego w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Wierzę, że to początek prac nad rozwojem całej branży offshore”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: