Polski przemysł się nie poddaje

produkcja

Wbrew pesymistycznym oczekiwaniom, w styczniu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 6,1 proc., co pokazuje, że nasz przemysł wciąż radzi sobie bardzo dobrze, na tle spowolnienia w gospodarkach europejskich.

Gospodarka w górę

Po grudniowym osłabieniu dynamiki produkcji przemysłowej do 2,8 proc., ekonomiści spodziewali się w styczniu lekkiego wzrostu do około 3,9 proc. Tymczasem według danych GUS produkcja poszła w górę aż o 6,1 proc., czyli najmocniej od października ubiegłego roku.

Na razie pogorszenie koniunktury z ostatnich miesięcy 2018 r. okazało się przejściowe. Jeśli jednak warunki panujące w otoczeniu będą niesprzyjające, trudno o nadmierny optymizm na kolejne miesiące.

Warto dodać, że także po wyeliminowaniu czynników sezonowych, wzrost produkcji sięgnął 6,1 proc. Spory udział w tym wzroście miał sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i parę wodną. gdzie produkcja poszła w górę o 15,1 proc. oraz usługi komunalne (dostawa wody, gospodarka ściekami i odpadami), notujące wzrost o 7,2 proc.

Ale sięgający 5,3 proc. wzrost produkcji w przetwórstwie przemysłowym to także całkiem dobry rezultat. Poprawę zanotowano we wszystkich głównych grupach wyrobów przemysłowych. Produkcja konsumpcyjnych dóbr nietrwałych zwiększyła się o 7,8 proc. W przypadku dóbr trwałego użytku poszła w górę o 6,1 proc. Wskazuje to na wciąż duży potencjał popytu ze strony konsumentów. Ale o 6,2 proc. zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych, co pozwala na umiarkowany optymizm w kwestii utrzymania się nakładów inwestycyjnych.

Źródło: Roman Przasnyski, Główny Analityk Gerda Broker

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: