Rezerwa Federalna sygnalizuje zmiany w polityce monetarnej

Dziś rano dolar amerykański wyraźnie osłabił się względem euro i polskiego złotego – kurs EUR/USD znalazł się na najwyższym poziomie od ponad pięciu tygodni (Wykres 1). Zmiany na parach w znacznym stopniu związane były ze zmianą oczekiwań rynku i rosnącym przekonaniem dotyczącym niższego tempa podwyżek stóp procentowych w USA w przyszłym roku.

Wykres 1: Kurs USD/EUR & USD/PLN (19/12/18 – 20/12/18)

Źródło: Thomson Reuters Data: 20/12/2018

 

Zaraz po wczorajszym spotkaniu Rezerwy Federalnej dolar amerykański doświadczył wprawdzie umocnienia – wydźwięk spotkania FOMC okazał się mniej gołębi niż szacowały rynki. Inwestorzy byli przygotowani na najgorsze. Niektórzy przewidywali brak podwyżki stóp procentowych, inni oczekiwali znacznego obniżenia prognoz gospodarczych jak i wyraźnego spadku oczekiwań członków FOMC względem tempa cyklu podwyżek stóp procentowych. W ostatecznym rozrachunku żaden z tych scenariuszy nie doszedł do skutku, a przynajmniej nie w zakładanym przez rynki wymiarze.

Tak jak oczekiwaliśmy, stopy procentowe wzrosły o 25 pb. Decyzja została podjęta jednogłośnie i była jednocześnie czwartą podwyżką stóp Rezerwy Federalnej w 2018 r. Obecnie stopy znajdują się w widełkach 2,25-2,5%. Przewodniczący Jerome Powell wydawał się dość optymistyczny podczas konferencji prasowej. Wielokrotnie powtarzał, że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dobra, a szczególnej poprawy doświadcza rynek pracy. Przewodniczący Fedu stwierdził, że o ile warunki rynkowe zacieśniają się, zmiany te nie znalazły odbicia w perspektywach. Na horyzoncie są również kolejne podwyżki stóp procentowych, chociaż język w tej kwestii uległ zmianie. Obecnie oczekuje się “jakichś” podwyżek.

Prognozy wzrostu gospodarczego zostały obniżone, aczkolwiek wygląda na to, że nie nastąpiło to aż w takim stopniu jakiego oczekiwał rynek. Rezerwa Federalna oczekują obecnie, że największa gospodarka świata w 2019 r. odnotuje wzrost rzędu 2,3%, podczas gdy jeszcze we wrześniu bank centralny przewidywał, że wzrost PKB wyniesie 2,5%. Dynamika cen w USA również “zaskoczyła w negatywnym sensie”, a zatem, według Powella, “pozwala na cierpliwość w przyszłości”. Bank centralny oczekuje teraz, że pod koniec 2018 r. dynamika cen spadnie z poziomu 2-procentowego celu inflacyjnego do 1,9% rocznie. Według Fedu przez najbliższe 12 miesięcy ma ona utrzymać się w okolicy tego poziomu.

„Dot plot” FOMC również pokazał obniżenie oczekiwań, jednak, podobnie jak w przypadku prognoz wzrostu, w stopniu mniejszym niż obawiała się tego większa część rynku. Mediana „kropek” sugeruje, że decydenci Rezerwy Federalnej oczekują dwóch podwyżek stóp procentowych w 2019 roku – jeszcze we wrześniu członkowie FOMC oczekiwali trzech podwyżek (Wykres 2). Nowe prognozy wpłynęły również na obniżenie oczekiwanej długookresowej stopy procentowej – spadła ona z 3,0% do 2,8%. Wielu analityków, w tym również my, spodziewało się, że mediana „kropek” wskaże na zaledwie jedną podwyżkę w nadchodzącym roku.

Wykres 2: Grudniowy “dot plot” FOMC [19/12/18]

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 20/12/2018

 

Powell stwierdził również, że stopy procentowe znajdują się obecnie w okolicy dolnej granicy widełek „neutralnego” poziomu, co sugeruje, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać wolniejszego tempa zacieśniania polityki monetarnej. Taka zmiana retoryki może być główną przyczyną stojącą za słabością dolara amerykańskiego z dzisiejszego poranka. USD rano osłabił się o ponad 0,75% względem europejskiej waluty i odnotował ruch o podobnej skali względem złotego – inwestorzy zaczęli ograniczać swoje oczekiwania względem podwyżek w najbliższych latach. Rynki finansowe na ten moment nie wyceniają w istotnym stopniu ani jednej podwyżki stóp w następnym roku. Z kolei w 2020 r. inwestorom bardziej prawdopodobne zdaje się cięcie stóp procentowych niż ich podwyżka.

Retoryka Fedu wskazuje wyraźnie, że kolejne podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych będą następowały w dużo wolniejszym tempie niż w 2018 r. Bardzo istotnym jest pogląd przewodniczącego Powella, który stwierdził, że poziom stóp procentowych w USA zbliża się do neutralnego. W takich warunkach inflacja znajduje się na stabilnym poziomie, a gospodarka rośnie zgodnie z długookresowym trendem.

Cały czas uważamy, że Fed będzie powstrzymywać się od podnoszenia stóp procentowych w pierwszej połowie roku. Rezerwa Federalna będzie najpewniej wyczekiwać kolejnych odczytów inflacji, zanim zdecyduje się określić, jak bardzo potrzebna będzie kolejna podwyżka stóp procentowych w drugiej połowie 2019 r.

Oczekiwane, wolniejsze tempo podwyżek stóp procentowych w USA w nadchodzącym roku wspiera naszą prognozę zakładającą stabilizację kursu EUR/USD i umocnieniu sporej części walut gospodarek wschodzących względem dolara amerykańskiego.

 

Autor: Analitycy Ebury: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: