Młodzi Polacy ruszyli do pracy za granicę. Kuszą ich wyższe zarobki. – raport OTTO Work Force

Młodzi Polacy ruszyli do pracy za granicę. Kuszą ich wyższe zarobki. – raport OTTO Work Force

Wzrasta zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicę. Chętnych jest niemal o 30% więcej niż przed pandemią. Według raportu opublikowanego przez OTTO Work Force, wśród osób zdecydowanych na wyjazd przeważają osoby młode (72%) ze średnim lub z wyższym wykształceniem. Dla 77% ankietowanych główną motywacją są wyższe zarobki.

Polski rynek pracy mierzy się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronowirusa. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 6,1% i utrzymała się na tym samym poziomie co w lipcu. Według najnowszych prognoz na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie między 7,1 a 8%. Jak ostatecznie będzie kształtowała się polska gospodarka i rynek pracy pokażą dopiero najbliższe miesiące. Niepewność rynkową potęguje bowiem obawa o drugą falę epidemii. Aktualna sytuacja tym bardziej wpływa na wzrost zainteresowania młodych Polaków pracą za granicą. Wyjazdom młodych ludzi sprzyjają zdalne formy nauczania wprowadzone na uczelniach wyższych. Młodzi ludzie mają możliwość szukać pracy z dala od miejsca zamieszkania, kierując się korzyściami ekonomicznymi w większym stopniu niż przed pandemią.

Kto wyjeżdża do pracy za granicę?

Według raportu wydanego przez OTTO Work Force, największą grupę wyjeżdzających do pracy za granicę stanowią osoby stosunkowo młode. Zdecydowana większość to pracownicy w wieku od 18 do 25 lat (45%) oraz od 26 do 35 lat (27%). Kolejną grupę stanowią osoby w wieku od 36 do 50 lat (22%) oraz powyżej 50 lat (6%). Do pracy tymczasowej w Holandii najczęściej wyjeżdżają mężczyźni (67%), posiadający średnie wykształcenie (72%).

1

“Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd.  Spowodowane jest to głównie chęcią odrobienia strat finansowych wynikających z redukcji miejsc pracy lub obniżki wynagrodzenia. Istotną grupę wśród wyjeżdżających stanowią studenci, którzy dzięki zajęciom w trybie online mogą pogodzić naukę z pracą zarobkową. Wielu z nich przedłużyło pracę wakacyjną ze względu na brak konieczności powrotu do Polski na studia” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

77% Polaków wyjeżdża dla wyższych zarobków

Według raportu OTTO Work Force główną motywacją Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę są uwarunkowania ekonomiczne. 77% badanych wskazało, że do wyjazdu zachęcają ich wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Spośród respondentów aż 33% wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

2

Źródło: Spółka OTTO Work Force

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: