Zawieranie umów o pracę, zleceń, drogą elektroniczną

Zawieranie umów o pracę, zleceń, drogą elektroniczną

Zawieranie umów o pracę, zleceń, drogą elektroniczną

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało w środę 9 czerwca o wpisaniu do wykazu prac rządu projektu ustawy o zawieraniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców.

Pomysł ministerstwa ułatwić ma życie pracodawcom, umożliwiając im zawieranie drogą elektroniczną umów o pracę, umów zlecenia, oraz umów o pomocy przy zbiorach dla małych pracodawców, do których będą się zaliczali mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne. Pozwoli to uprościć realizację ich obowiązków w zakresie: zgłoszenia do ubezpieczeń, jako płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

Stworzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii system online będzie oferował:

  1. możliwość korzystania z gotowych szablonów umów i ich zawierania za pośrednictwem profilu zaufanego;
  2. rozliczanie urlopów pracowniczych;
  3. realizację zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej;
  4. możliwość wyliczenia należnych składek ZUS i zaliczek na PIT.

Internetowy portal Praca.gov.pl stanowić będzie również dostępne dla obu stron umowy o pracę archiwum, w którym dokumentacja umowy przechowywana będzie przez okres 10 lat od czasu jej zakończenia, rozwiązania. Nadzorcą systemu ma być minister właściwy ds. pracy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: