Szybki szacunek inflacji w marcu 2021


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. W miesiącu tym ceny wzrosły w stosunku do notowanych w lutym przeciętnie o 1,0% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,4%).

Dane te okazały się być znacząco wyższe od konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz był spory i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,2% – 3,1% z konsensusem na poziomie 2,9%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,7% wyższe niż w lutym i jednocześnie o 0,5% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen żywności w marcu jest typowy, a indeks roczny pozostaje niewysoki. Ceny nośników energii w marcu były o 0,1% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,2%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 6,6% i wzrost cen o 7,6% w skali roku.

Zaskakujący poziom inflacji wydaje się być w znacznej mierze efektem zmian w zakresie cen paliw (wyższych niż kalkulowano). Istotne jest też kształtowanie się cen nośników energii. W przypadku obu tych kategorii istotną dla marca była z pewnością bardzo słaba wycena złotego podrażająca w wymiarze złotowym koszt importu surowców energetycznych.

Pełniejsze dane o inflacji za marzec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 kwietnia.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: