Unia przeciw Indonezji ws. ograniczeń dla handlu w branży stalowej

W piątek 22 listopada 2019 r., Unia Europejska złożyła do Światowej Organizacji Handlu (WTO) doniesienie przeciw Indonezji ws. wprowadzania przez nią niezgodnych z umowami międzynarodowymi ograniczeniami w dostępie do surowców wykorzystywanych do produkcji stali.

Zdaniem Unii Europejskiej, Indonezja poprzez wprowadzanie ograniczeń w wywozie surowców do produkcji stali ze swojego terytorium, w nieuczciwy sposób zamyka europejskim przedsiębiorcom dostęp do nich, zwłaszcza do niklu. UE zgłosiła do WTO, że Indonezja nie tylko utrzymuje antykonkurencyjne ograniczenia, ale i wprowadza nowe, m.in. ogłaszając kolejny zakaz wywozu na styczeń 2020 r. Indonezja stosuje również system dotacji dla rodzimych przedsiębiorców, które promują i przyznają pierwszeństwo towarom krajowym przed towarami przywożonymi z zagranicy, wbrew zasadom WTO.

Jak powiedziała unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström:

Producenci stali w UE znajdują się pod dużą presją i cierpią na skutek globalnego nadmiaru zdolności produkcyjnych i jednostronnych ograniczeń w handlu. Ograniczenia wywozowe nałożone przez Indonezję stanowią zagrożenie dla kolejnych miejsc pracy w unijnym przemyśle stalowym” (ec.europa.eu).

Wśród podnoszonych wobec Indonezji zarzutów znalazły się:

– wprowadzanie ograniczeń i zakazów wywozowych w zakresie surowców stosowanych w produkcji stali, takich jak: nikiel, węgiel, koks, żelazo, chrom, odpady i złom metali;

– wprowadzanie zwolnień z należności celnych w zakresie wwozu towarów, pod warunkiem stosowania przez wykorzystujące je zakłady produkcyjne minimum 30% indonezyjskich maszyn i urządzeń.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: