Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport

Kolejne, już czwarte ograniczenie w możliwości funkcjonowania sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych na przestrzeni niespełna roku jest ogromnym ciosem dla całej branży.

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 125 621,6 mln EUR i tym samym okazały się o 5

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2020 wyniósł 22 147 mln