Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2020 wyniósł 11 729 mln

Największy od I kwartału 2009 roku spadek w wymianie towarowej. jest tylko pierwszą częścią całej historii. Autorski wskaźnik Euler Hermes – Trade Momentum Index

Ministerstwo Rozwoju deklaruje, że każdego dnia rozmawia z przedstawicielami kolejnych branż, celem wspólnego ustalenia wytycznych i reguł pozwalających na przywrócenie na rynek branży zamkniętych

Według raportów i prognoz rynek transportu towarowego będzie kontynuował tendencję wzrostu. Szacuje się, że do 2030 roku branża przewozowa urośnie o 40 proc., a