Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021 roku. Po wyjątkowo trudnym początku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021 roku. Po wyjątkowo trudnym początku

Jak poinformowało 14 września Ministerstwo Finansów, w TAX FREE, czyli systemie zwrotu podatku VAT podróżnym dokonującym zakupów w Polsce, zarejestrowało się już 350 000

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących.