Czy przesyłanie do ministerstwa imion i nazwisk nauczycieli w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 stanowi naruszenie ich prywatności?

Czy przesyłanie do ministerstwa imion i nazwisk nauczycieli w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 stanowi naruszenie ich prywatności

Czy przesyłanie do ministerstwa imion i nazwisk nauczycieli w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19 stanowi naruszenie ich prywatności

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca przekazywania przez dyrektora szkoły do Ministerstwa Edukacji i Nauki informacji zawierających imiona i nazwiska nauczycieli, a także innych pracowników placówki oświatowej, przy okazji dopełniania formalności związanych ze zgłoszeniem do szczepień przeciw COVID-19.  W opinii skarżącego, w ten sposób dochodzi do przetwarzania danych dotyczących zdrowia pracowników zgłaszających chęć zaszczepienia, jak i tych, którzy takiego zamiaru nie wyrażają.

 Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 22 lutego 2021 r. zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie sprawy i ustosunkowanie do skargi jednego z obywateli. Chodzi o zgłoszenie obawy o możliwość naruszenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki poinformował bowiem, że do 8 lutego 2021 r. w Systemie Informacji Oświatowej zostanie udostępniony formularz, który wypełniać będzie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, a który zawierać będzie wykaz nauczycieli, gdzie dyrektor ten zaznaczy imiona i nazwiska chętnych do szczepień przeciwko COVID-19 nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, i dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu), a następnie wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak podnosi skarżący się do Rzecznika obywatel, dochodzi w tych okolicznościach do przetwarzania danych dotyczących zdrowia osób zarówno chcących, jak i niechcących się zaszczepić przeciw koronawirusowi.

RPO wystąpił do Prezesa UODO o zbadanie, czy przetwarzanie danych nie tylko osób, które zgłosiły się do szczepienia, ale także osób, które takiej chęci nie wyraziły, nie narusza wyrażonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) zasady minimalizacji danych.

Rzecznik wyraził też wątpliwość, czy ustawa o systemie informacji oświatowej daje podstawy do takiego przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza gdy nauczyciele nie będą jedyną grupą zawodową objętą szczepieniami.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: