Grupa Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku rekordowe 900 lokali

Grupa Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku rekordowe 900 lokali

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, rozpoznał w wyniku 2018 r. 900 lokali, o 39 % więcej, niż w roku poprzednim. To jak dotąd najwyższy wolumen w historii Spółki.

Lokum Deweloper rozpoznając w wyniku 900 lokali zrealizował potencjał rozpoznań na 2018 r. w 92 %. Zanotował tym samym 39 % wzrost r/r. W 2017 r. zostało rozpoznanych 646 lokali. W związku z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji większość przekazań przypadła na II półrocze 2018 r. W III kwartale rozpoznano 596 lokali, głównie z pierwszych etapów inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista w Krakowie oraz etapów Va i IIb Lokum Victoria we Wrocławiu, a w IV kwartale 280 lokali z kolejnych etapów osiedla Lokum Victoria.

– Wszystkie zaplanowane inwestycje na ten rok zrealizowaliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem, i to pomimo trudności, z jakimi mierzy się cała branża deweloperska – problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, czy deficyt i rosnące ceny materiałów budowlanych. Dotrzymanie terminów było możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pełnieniu roli generalnego wykonawcy dla naszych projektów – mówi Bartosz Kuźniar.

– Jednocześnie spółka doświadcza istotnych opóźnień w procesie uzyskiwania takich decyzji administracyjnych jak: decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, czy pozwolenia na budowę. Jedna z otrzymanych ostatnio decyzji o pozwoleniu na budowę została oprotestowana. Następstwem tego stało się opóźnienie
w uzupełnieniu oferty i uruchomieniu nowych zadań inwestycyjnych – mówi Kuźniar.

– W konsekwencji, w nadchodzącym roku spodziewamy się obniżenia poziomu sprzedaży. Cel sprzedażowy 2019 r. wyznaczamy na 800 lokali. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji będą miały negatywny wpływ na ilość lokali możliwą do rozpoznania w wyniku 2020 r. – dodaje Kuźniar.

Spółka miała zawartych 126 umów rezerwacyjnych wg stanu na 31.12.2018 r., tj. o 40 % mniej niż na koniec 2017 r. Odnotowano także spadek r/r w liczbie lokali w realizacji – na koniec grudnia 2018 r. było to 1116 lokali oraz w ofercie – 515 lokali, z czego 291 nie posiada jeszcze ostatecznych pozwoleń na budowę. Lokum Deweloper w 2018 r. odnotował sprzedaż na poziomie 1011 lokali, o 4 % mniej niż w roku 2017.

Lokum Deweloper realizuje jednocześnie przyjętą przez Zarząd strategię zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowe projekty, we Wrocławiu i w Krakowie, dla których prowadzi prace przygotowawcze i dokłada wszelkich starań, by skutecznie uzyskiwać, tam, gdzie jest to niezbędne, decyzje środowiskowe i decyzje o warunkach zabudowy.

Spółka systematycznie rozbudowuje bank ziemi – w 2018 r. nabyła i zakontraktowała 22 ha gruntów, które umożliwiają realizację 4300 lokali. Są to działki przy ulicach Poprzecznej, Góralskiej i Jaskółczej we Wrocławiu oraz grunt przy ul. Klimeckiego w Krakowie. Obecny bank ziemi Spółki pozwoli na realizację w kolejnych latach ok. 11 000 lokali.

Potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2019 r. na koniec roku 2018 został zrealizowany już w 82 %. Wzrost cen mieszkań, który równoważy rosnące koszty realizacji, nie stanowi jak dotąd bariery dla podejmowania decyzji zakupowych. Klienci wciąż decydują się na niezawodną jakość, podwyższony standard i doskonałą lokalizację inwestycji oferowanych przez Lokum Deweloper.

Źródło: Lokum Deweloper

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: