Sprostowanie artykułu „Amazon Prime przecenił Allegro o 7 mld zł” z dnia 14 października 2021 roku

InPost sp. z o.o. wyjaśnia, że wyraz „Paczkomat” stanowi zarejestrowany znak towarowy, na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 18.02.2010 r. udzielił prawa ochronnego nr R.225679. Prawo używania oznaczenia „Paczkomat” dla oznaczenia usług związanych z wykorzystaniem automatów paczkowych przysługuje wyłącznie spółkom z Grupy Integer.pl, w tym spółce Inpost sp. z o.o. Żadne inne podmioty podejmujące działalność na tym rynku nie są uprawnione do posługiwania się nazwą „Paczkomat” dla oznaczenia swoich usług.

Imieniem spółki Inpost sp. z o. o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, nr KRS: 0000543759

Pełnomocnik – adwokat Michał Wojtyczek

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: