Unijne prognozy gospodarcze dla Polski

Unijne prognozy gospodarcze dla Polski

Unijne prognozy gospodarcze dla Polski

W środę 12 maja, Komisja Europejska przedstawiła aktualne prognozy gospodarcze dla Polski na 2021 rok. Podwyższa w nich ocenę wzrostu PKB z poprzednio przewidywanych 3,10% do 4,00%. W przyszłym roku wzrost PKB ma wynieść 5,4%. Zwiększeniu uległa inflacja, wzrośnie też bezrobocie.

Unijne prognozy są dla Polski optymistyczne, tzn. w zestawieniu z innymi gospodarkami Unii Europejskiej. Lepsze od polskiej są tylko: irlandzka, litewska i luksemburska. Ma to świadczyć o tym, że kraje te, także Polska, stosunkowo dobrze przetrwały jak dotąd stan pandemii spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Prognozy gospodarcze dla Polski są lepsze od przewidywań z lutego, gdy zakładano wzrost PKB na poziomie 3,1% w 2021 r. i 5,1% w 2022 r.

Komisja Europejska prognozuje, że wraz z luzowaniem obostrzeń społeczno – gospodarczych nastąpi przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, jeszcze w tym roku. Niskie stopy procentowe i poprawa nastroju przedsiębiorstw przyczynić się mają do wzrostu dynamiki inwestycji prywatnych.

Nie do końca jednak jest tak kolorowo, ponieważ KE ocenia, że w 2021 r. w Polsce stopa bezrobocia wzrośnie do 3,5%. Rośnie również inflacja, czym Polska wyróżnia się na tle większości pozostałych państw członkowskich UE, w których takiego wzrostu się nie odnotowuje. Tempo inflacji może wyhamować, lecz będzie to spowolnienie niewielkie, m.in. z uwagi na przewidywany wzrost cen energii.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: