Wzrost cen o 4,4 proc.

Wzrost cen o 4,4 proc.

Zgodnie z najnowszym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w czerwcu 2021 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Jednakże już w porównaniu do czerwca 2020 r., ceny na przestrzeni 12 miesięcy wzrosły o 4,4 proc.

Mocniej na przestrzeni roku zdrożały usługi – o 6,1 proc. Ceny towarów wzrosły o 3,8 proc. Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen o 4,4 proc. na przestrzeni 12 miesięcy miały wyższe ceny transportu – aż o 16,5 proc. oraz mieszkania – o 5,1 proc. Ceny w zakresie odzieży i obuwia spadły o 0,5 proc.

W porównaniu do maja 2021 r. ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc., w tym usług – o 0,3 proc., a ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie. Największy wpływ na ten wskaźnik miesięczny miały: wzrost cen transportu – o 0,6 proc. oraz usług restauracji i hoteli – o 1,1 proc. Spadki cen odnotowano: w zakresie odzieży i obuwia – o 1,5 proc. oraz łączności – o 0,7 proc.

Źródło danych: GUS

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: