Dane miesięczne OFE za grudzień 2020 roku

Dane miesięczne OFE za grudzień 2020 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego, publikuje dane za miesiąc poprzedni, na temat: członków, składek, rachunków, jednostek rozrachunkowych, aktywów netto i portfela inwestycyjnego otwartych funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.

Jak wynika z najświeższej publikacji UKNF, dane na temat poszczególnych OFE przedstawiają się następująco:

  • AEGON OFE: 1 747 712 członków, 1 806 689 rachunków (dane dot. rachunków podawane łącznie z rachunkami martwymi), 19 286 466 zł składek, 12 970 527 620 zł aktywów netto i 12 973 439 044 zł w portfelu inwestycyjnym.
  • Allianz Polska OFE: 1 020 589 członków, 1 072 471 rachunków, 12 796 940 zł składek, 6 773 070 574 zł aktywów netto i 6 767 185 521 zł w portfelu inwestycyjnym.
  • Aviva OFE Aviva Santander: 2 447 941 członków, 2 518 800 rachunków, 50 187 892 zł składek, 32 380 246 945 zł aktywów netto i 31 783 360 451 w portfelu inwestycyjnym.
  • AXA OFE: 1 091 450 członków, 1 101 538 rachunków, 16 100 298 zł składek, 9 484 991 108 zł aktywów netto i 9 472 499 504 w portfelu inwestycyjnym.
  • Generali OFE: 948 665 członków, 1 005 031 rachunków, 17 110 858 zł składek, 7 284 771 177 zł aktywów netto i 7 221 005 101 w portfelu inwestycyjnym.
  • MetLife OFE: 1 496 846 członków, 1 505 990 rachunków, 19 454 350 zł składek, 11 435 983 511 zł aktywów netto i 11 424 471 111 w portfelu inwestycyjnym.
  • Nationale-Nederlanden OFE: 2 904 841 członków, 2 933 733 rachunków, 87 382 616 zł składek, 38 740 110 559 zł aktywów netto i 38 731 595 890 w portfelu inwestycyjnym.
  • PKO BP Bankowy OFE: 889 794 członków, 905 743 rachunków, 11 150 153 zł składek, 6 544 505 600 zł aktywów netto i 6 538 861286 w portfelu inwestycyjnym.
  • OFE Pocztylion: 554 752 członków, 555 621 rachunków, 4 053 857 zł składek, 2 626 804 413 zł aktywów netto i 2 624 660 385 w portfelu inwestycyjnym.
  • OFE PZU „Złota Jesień”: 2 328 289 członków, 2 355 392 rachunków, 30 117 022 zł składek, 20 363 117 271 zł aktywów netto i 19 977 283 357 w portfelu inwestycyjnym.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: