FIZAN z grupy Funduszy Inwestycji Polskich ma już ponad 5% akcji giełdowego Altus TFI S.A.

Fundusze Inwestycji Polskich

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI, zwiększył zaangażowanie w Altus TFI S.A. do ponad 5%. Fundusze Inwestycji Polskich TFI są kontrolowane przez znanego inwestora giełdowego i przedsiębiorcę Zbigniewa Jakubasa. W ocenie Altus TFI S.A., to wyraz zaufania inwestora, który postrzega aktualną wycenę Altus TFI jako stwarzającą inwestycyjną okazję.

Zwiększenie udziałów

W wyniku zawarcia transakcji zwiększenia udziałów w Altus TFI, FIP 11 FIZAN posiada po 2 745 187 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Stanowi to 5,95% udziału w kapitale i daje 5,12% głosów na walnym zgromadzeniu.

Zwiększenie zaangażowania Funduszy Inwestycji Polskich w Altus TFI, przyjmuje się jako wyraz zaufania w strategię i model biznesowy. Bardzo cieszy, że w akcjonariacie spółki pojawiają się nowi akcjonariusze o takiej renomie. Jest nadzieja, że transakcja ta zostanie bardzo dobrze przyjęta zarówno przez rynek, jak i klientów. I będzie stanowiła zachętę dla innych inwestorów. Zachętę do rozważenia inwestycji w jedno z najdynamiczniej rozwijających się TFI w Polsce, jakim jest Altus TFI.

Przed transakcją FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych miał po 2 658 050 akcji i głosów na WZA ALTUS TFI S.A. Stanowiło to 5,76% kapitału i 4,96% głosów na walnym zgromadzeniu.

Źródło: Altus TFI S.A.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: