Raport Futures: 07 kwietnia 2021

Sytuacja rynkowa

Pierwsza poświąteczna sesja na krajowym rynku przyniosła silne wzrosty cen akcji. Najmocniej zyskiwały duże spółki, z których wszystkie przypisane do indeksu odnotowały zwyżki. Największy pozytywny udział w indeksie miały spółki górnicze, paliwowe oraz banki. Bez uwzględnienia wagi w portfelu WIG20 najlepszymi okazały się sektory górniczy, energetyczny oraz odzieżowych. Tak znaczącą poprawę nastrojów należy zawdzięczać poniedziałkowej zwyżce akcji amerykańskich, które wypiętrzyły indeks S&P500 na nowe historyczne maksimum.

Jak pokazuje wykres 60-min, kurs FW20 po wzrostowym starcie zaakcentowanym luką cenową, w kolejnych godzinach już tylko piął się w górę. Ubiegłotygodniowy, pokonany szczyt na poziomie 1970 pkt. będzie teraz stanowił poziom wsparcia. Na MACD i DMI są wykazane sygnały kupna. RSI pozostaje w kanale wzrostowym jednak sięgnął już strefy wykupienia rynku. Na wykresie dziennym kurs pozostaje w 2,5 miesięcznym kanale bocznym ale jest bliski testowania górnego ograniczenia 2030 pkt. Wysoka, biała świeca marobuzu wspiera oczekiwania wybicia ponad ten poziom. Na MACD jest wykazany sygnał kupna, RSI wybija się ponad linię ostatnich szczytów.

Natomiast tym co może ostudzić rozgrzane emocje jest wczorajszy przebieg sesji na giełdach amerykańskich, które po poniedziałkowym wystrzale przystopowały wzrosty. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy od wczorajszego popołudnia wykazuje niewielki spadek. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty wskaźników PMI dla sektorów usług głównych europejskich gospodarek oraz w kraju na kończące się posiedzenie RPP, chociaż nie są oczekiwane zmiany w polityce pieniężnej. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: