Raport Futures: 12 marca 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Piątkowa sesja przyniosła wzrostowe odreagowanie czwartkowej zniżki. W całym minionym tygodniu była podejmowana próba hamowania spadku po mocnym spadku z początku marca. Na wykresie dziennym ostatni podryw kursu wygląda jednak jak ruch powrotny do podstawy kilkumiesięcznej formacji trójkąta odwróconego, która teraz stanowi pierwszy opór w obszarze ok. 2370 pkt. Dopiero istotne wejście ponad ten próg będzie nosiło znamiona załamania formacji. Miernik siły trendu (w tym przypadku spadkowego) ADX zyskuje na wartości. Natomiast szybsze wskaźniki AT jak RSI i MACD odwracają się do góry, MACD zbliża się nawet do linii sygnalnej. Na diagramie 60-min strefę oporu w pobliżu 2370 pkt. dodatkowo podkreśla wcześniejsza, spadkowa luka cenowa. Na samym wykresie byłby dostrzegalny zarys formacji podwójnego dna z linią wybicia przy poziomie 2366 pkt.

Tymczasem na giełdach zachodnich, zwłaszcza amerykańskich utrzymują się dobre nastroje. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 po piątkowej zwyżce weszły na nowe historycznie wysokie poziomy, mocny w tym udział miała spółka Netflix. Indeksy zachodnioeuropejskie po piątkowej sesji zachowały się względnie neutralnie, z początkiem dnia zyskują na wartości. Ogółem zmiana tych instrumentów od piątkowego popołudnia implikuje wzrostowe otwarcie sesji dla FW20.

W dzisiejszym kalendarium makro brak jest istotnie cenotwórczych doniesień, natomiast warto zwrócić uwagę na publikację raportów finansowych w grupie największych spółek. Przed sesją raport za IV kw opublikował PKOBP. Wynik był bliski konsensusu rynkowego, jednocześnie o 38% wyższy w ujęciu r/r. Na dziś publikację zapowiadała jeszcze spółka JSW. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

futures 120318

FW20 w układzie godzinowym

futures 120318

futures 120318

Wybrane kontrakty akcyjne

futures 120318

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

futures 120318

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: