Raport Futures: 15 maja 2019

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja na krajowym rynku, chociaż ponownie przyniosła spadki, to jednak o znacznie niższej dynamice w stosunku do poprzednich dni. Na rynkach zagranicznych w godzinach popołudniowych pojawiło się wyraźniejsze wzrostowe odreagowanie zainicjowane na giełdach amerykańskich. Nastroje utrzymają się w godzinach porannych – w kontraktach terminowych na główne indeksy światowe, można więc oczekiwać, że również na rodzimym parkiecie notowania dość mocno przecenionych głównych spółek WIG20 także zyskają na wartości. Technicznie na wykresie dziennym jeszcze nie ma mocniejszych wskazań do zwrotu, może oprócz sygnałów mocnego wyprzedania rynku na RSI, który zresztą wraz z ROC jest na ponad 3-letnim minimum. Mimo wszystko ciemny korpus wczorajszej świecy wskazuje na dalszą dominację podaży i ryzyko dalszego obsunięcia kursu. Październikowy dołek określa pierwszą strefę wsparcia w pobliżu 2081 pkt.

Argumentów za ewentualnym odbiciem więcej dostarcza diagram 60 min. Notowania naruszają kilkutygodniową spadkową linię oporu, jednocześnie na wielu wskaźnikach AT, w tym przypadku RSI i MACD, są widoczne pozytywne dywergencje. Wejście ponad co najmniej wczorajsze maksimum – 2194 pkt, będzie potwierdzeniem tych sygnałów dając szansę na kontynuację zwyżki. W dzisiejszym kalendarium zwraca się uwagę na wstępne odczyty PKB dla Polski oraz Niemiec za I kw. W USA zostaną opublikowane dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Jednocześnie w kraju kończy się posiedzenie RPP. Poziom podstawowych stóp procentowych z pewnością pozostanie bez zmian, natomiast interesujące może być ewentualne odniesienie się w komunikacie po posiedzeniu do rosnącej w ostatnim odczycie presji inflacyjnej. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: