Raport Futures

Raport Futures

Raport Futures

Sytuacja Rynkowa

Na krajowym rynku nadal dominuje zdecydowana przewaga popytu nie dająca szans stronie podażowej. Począwszy od otwarcia sesji do jej zakończenia, pozytywne nastroje wynosiły kurs WIG20 oraz kontraktów terminowych na coraz wyższe poziomy. Silnym wsparciem nadal odznacza się sektor bankowy (oczekiwany wzrost stóp i marzy odsetkowych) z kilkuletnim maksimum na PEKAO, ale wczoraj dobry dzień notowały także akcje KGHM, które na fali rosnących cen miedzi wybiły się z wielomiesięcznego kanału spadkowego. Temat roszad kapitałowych związanych planowaną fuzją PKNORLEN i LOTOS mocno wspiera wycenę tego pierwszego, duże zainteresowanie towarzyszy również akcjom ALLEGRO.

Na wykresie dziennym FW20 wysoka biała świeca morubozu przy wzroście obrotów potwierdza wysoka presję strony kupującej, która ma szansę utrzymać się w trakcie bieżących notowań. Pewnym wsparciem dla kupujących może również być aktywacja zleceń obronnych dla krótkich pozycji. Na wykresie dziennym FW20 kurs zmierza w stronę ubiegłorocznego maksimum 2481 pkt, po drodzę do sforsowania jest jeszcze lokalny szczyt 2452 pkt. Uwagę zwraca wskaźnik RSI, który wchodzi w strefę wykupienia rynku, co przynajmniej na przestrzeni ostatnich miesięcy skutecznie sygnalizowało zbliżające się osłabienie wzrostowego impetu. Również w interwale 60-min jest na RSI wykazywane mocne wykupienie rynku. Dla ewentualnego ruchu powrotnego, wczorajsze okno cenowe określa pierwsze wsparcie w pobliżu 2347 pkt./Marcin Brendota/

Źródło: Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: