Raport Futures: 8 października 2019

futures

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowa sesja była pod wpływem dość zrównoważonych nastrojów dla FW20. Niewielkie zmiany ceny w ciągu dnia i w stosunku do kursu odniesienia, jak również obniżony wolumen stwarzały wrażenie przyjęcia pozycji wyczekującej. Przez większość dnia kurs poruszał się w wąskim paśmie ok. 2120-2130 pkt. Dopiero na fixingu zamknięcia, być może wykorzystując niższą aktywność i mniejszą wartość ofert w karnecie zleceń, zdołano wypchnąć kurs lekko w górę. Na wykresie 60 min notowania dotarły do czwartkowego maksimum 2139 pkt. Na MACD jest podtrzymany sygnał kupna, RSI pozostaje nadal w strefie neutralnej. Na diagramie dziennym trzy niezbyt wysokie korpusy ostatnich świec następujących po długiem czarnej świecy (marobuzu) wskazują na niski impet obecnej zwyżki nadając jej bardziej charakter lokalnej korekty.

Na giełdach zagranicznych wczorajsza sesja przyniosła lekko rozbieżne zachowanie. W lepszej kondycji zakończyły dzień giełdy zachodnioeuropejskie, podczas gdy na rynkach amerykańskich pojawiła się niewielka zniżka. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy od wczorajszego popołudnia, zwłaszcza zachodnioeuropejskie, implikuje lekko wzrostowy początek sesji dla FW20. Poranne dane o produkcji przemysłowej dla Niemiec wykazały delikatnie wyższy odczyt w relacji do prognoz rynkowych. W wartościach bezwzględnych jednak nie jest dobrze i potwierdzając wnioski raportu o PMI jest wykazywana kolejny miesiąc z rzędu ujemna roczna dynamika. Wieczorem, po zamknięciu rynków kasowych w Europie, uwagę głównie inwestorów amerykańskich będzie przykuwać wystąpienie szefa FED. /Marcin Brendota/

zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

trend wykres 60 minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: