Raport Rynek Akcji: 10 czerwca 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Piątkowa sesja na krajowym rynku przyniosła niewielką zwyżkę głównych indeksów będąc m.in. na fali globalnego sentymentu. Główne giełdy były pod wpływem dość zaskakującej reakcji na publikację raportu z amerykańskiego rynku pracy. Dane dotyczące przyrostu nowych etatów z odczytem na poziomie 75 tys. były mocno poniżej prognoz rynkowych 185 tys. i średniej z ostatnich miesięcy. Mimo tak słabych odczytów reakcja rynkowa była nadzwyczaj pozytywna. Można to tłumaczyć jedynie wzmocnieniem oczekiwań szybkiej obniżki stóp procentowych w reakcji na wykazywane sygnały ryzyka osłabienia koniunktury. Oczekiwane posunięcie FED wspiera ubiegłotygodniowe wystąpienie szefa FED, gdzie została zasygnalizowana możliwość zmiany obecnie prowadzonej polityki monetarnej. Kwestią problematyczną mogą natomiast pozostać fundamentalne podstawy zwyżki cen akcji, dla których wyniki finansowe po I kw. nie były zachwycające i jest ryzyko, że wyniki za całe półrocze również mogą rozczarować, natomiast sama polityka pieniężna w dalszym terminie może okazać się zbyt słabym impulsem do podtrzymania lepszego sentymentu. Historia ostatnich 20 lat zresztą dowodzi, że w momencie zapoczątkowania cyklu obniżek stóp notowania akcji giełdowe spadały.

Dla krajowego rynku i generalnie rynków wschodzących pozytywnie było odbierane umocnienie walut lokalnych wobec USD. Kurs USD/PLN zbliża się do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego trendu bocznego. Duże poruszenie ma miejsce również na rynku obligacji. Rentowności krajowych 10-latek są na poziomie najniższym od blisko 4 lat. Indeks WIG kontynuuje wzrostowe odreagowanie, obecnie jest przy poziomie zniesienia 50% z poprzedzającej fali spadkowej. Nieco wyżej, w pobliżu 58,4 tys pkt, jest kolejna strefa oporu, określona spadkową luką cenową z początku maja. Z bieżących komunikatów dotyczących spółek zwraca się uwagę na CDPROJEKT, gdzie na weekendowych targach E3 został określony termin premiery gry CyberPunk 2077 – 16 kwietnia 2020 r. W poniedziałkowym kalendarium zwraca się uwagę na odczyt wskaźnika nastrojów inwestycyjnych Sentix. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: