Raport Rynek Akcji: 10 Czerwca 2021

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja zakończyła się niewielką zniżką kluczowych indeksów na Wall Street, na europejskich parkietach również zabrakło większych zmian. Dziś o godz. 13:45 Europejski Bank Centralny opublikuje decyzje w sprawie stóp procentowych, a o godz. 14:30 odbędzie się konferencja prezes EBC Christine Lagarde. Rynek nie spodziewa się żadnych zmian w obecnej polityce monetarnej, ale inwestorzy mogą skupić uwagę na projekcjach makroekonomicznych, czy na sygnałach zmian w programie skupu aktywów.

Krajowy indeks WIG20 przecenił się wczoraj o 0,9%, ale indeksom mWIG40 i sWIG80 udało się jednak zamknąć dzień symbolicznie powyżej punktu odniesienia. Wśród blue chipów najmocniej potaniały spółki z sektora energetycznego – PGE (-4,3%) i Tauron (-3,7%). Spółkom nie pomaga konflikt narastający wokół kopalni w Turowie, do czeskiego pozwu jako strona dołączyła wczoraj Komisja Europejska. Według zapowiedzi czeskiej strony wycofanie pozwu może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Polską, nad którą obecnie wciąż trwają prace. Najmocniejszym walorem w indeksie największych spółek był CD Projekt (+3,2%). W indeksie mWIG40 największą stratę również odnotowała spółka z branży energetycznej – Enea (-4,4%), równie słabą sesję zaliczył PlayWay (-4,2%). Liderem wzrostów w indeksie został Comarch (+5,4%), tym samym zbliżył się w okolice swoich historycznych maksimów. W indeksie sWIG80 drugą z rzędu, istotną, przecenę odnotował Mirbud (-5,1%), na przeciwległym biegunie dominował Cognor (+6,5%) – spółka planuje emisję obligacji o łącznej wartości 200 mln zł, celem spłaty obecnego zadłużenia i finansowania przyszłych inwestycji. Kluczowym wczorajszym wydarzeniem było posiedzenie RPP – Rada nie zaskoczyła inwestorów i pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zapowiedziano kontynuację skupu aktywów i możliwość stosowania interwencji walutowych, przywrócono również stwierdzenie, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu w średnim terminie i sprzyja utrwaleniu ożywienia. Przywrócenie tych stwierdzeń w komunikacie i brak zaostrzenia retoryki można odczytywać jako gołębie nastawienie, na co reaguje lekko osłabiająca się krajowa waluta. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: