Raport Rynek Akcji: 10 maja 2019

rynek akcji


Wall Street od początku tygodnia drży ze strachu przed zapowiedzianymi w niedzielę zwiększonymi cłami na Chiny mającymi obowiązywać od dzisiaj, stąd bieżąca sesja będzie tą rozstrzygającą. Prezydent D. Trump w mediach nie popuszcza i utrzymuje swoje stanowisko, strona chińska zapowiada odwet. Z drugiej jednak strony od wczoraj trwa kolejna runda negocjacji, na którą z pokorą strona chińska wysłała swojego przedstawiciela. Dodatkowo prezydent na drugiej linii każe Iran i nakłada sankcje na eksport metali z tego kraju. Iran szantażuje Stany, że zrezygnuje z części zobowiązań układu nuklearnego. Strachu inwestorom dodaje wstrzymanie jednodniowych aukcji repo na czas nieokreślony przez Bank Centralny Turcji a co więcej niepewna sytuacja makroekonomiczna kraju po rezygnacji z wyborów lokalnych, w których wygrała opozycja – Partia Ludowo-Republikańska.

W Polsce niezmiennie, tak jak za oceanem, przez cały tydzień utrzymuje się trend spadkowy. Wśród największych spółek najmocniej zniżkowało JSW, PKN Orlen i KGHM. JSW zalicza prawie trzyletnie minima. KGHM zamierza wyemitować obligacje niezabezpieczone na kwotę 2 mld zł jeszcze w bieżącym kwartale. Bank Pekao zniżkował po wynikach podanych przed wczorajszą sesją. Zysk netto pokrywał się z konsensusem, ale był o prawie 40% niższy niż w analogicznym I kw. 2018 roku. Spółka poinformowała, że wciąż utrzymuje wzrost zysków w bieżącym roku i planuje wyemitować obligacje podporządkowane o wartości 750 mln zł. CCC znalazło się również na minusie rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję co oznaczałoby stopę dywidendy w okolicach 0,26%. Zysk netto Dino wyniósł w I kw. 67 mln zł wobec konsensusu na poziomie 63,6 mln zł. Pozostałe dane jak marże, EBITDA, EBIT, zysk netto także in plus odbiegały od przewidywań. Jeśli chodzi o mniejsze spółki to Monnari pochwaliła się skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w kwietniu wyższymi o 13,2% r/r. Dzisiaj sprawozdanie finansowe za I kw. 2019 roku opublikował Eurocash. Strata netto wyniosła 33,8 mln zł wobec -29,6 mln zł konsensusu. Jedynie EBITDA w znacznym stopniu pobiła konsensus. Będzie to prawdopodobnie oznaczać słabą sesję dla spółki.

Tak jak przewidywaliśmy, siła podaży jest na tyle mocna, że na ostatniej sesji nastąpiło przebicie kolejnego wsparcia na poziomie 56 961 i podczas dzisiejszej sesji nastąpi prawdopodobnie powrót do kanału z nowym wsparciem na poziomie 55 124 sądząc po urzeczywistnieniu podwyższonych ceł z dniem dzisiejszym i zapowiedzi odwetu po stronie Chin. Z drugiej jednak strony kontrakt futures na DAX, po mocno spadkowej ostatniej sesji, odbija dzisiaj z rana o ponad 1%. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: