Raport Rynek Akcji: 10 października 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Kursy za Oceanem odbiły w związku z dzisiejszą wizytą wicepremiera Chin w Waszyngtonie. Strony wojny handlowej USA-Chiny od poniedziałku toczą rozmowy na niższych szczeblach a dzisiaj powrócą oficjalnie do stołu negocjacyjnego. Entuzjazm wynikał głównie z wiadomości o otwarciu Pekinu na podpisanie chociaż „częściowej” umowy, zgodnie z którą USA wstrzyma się od nałożenia dwóch zapowiedzianych transz ceł w zamian za zwiększenie zamówień amerykańskich produktów rolnych o 10 mln USD. Wczoraj opublikowany został protokół z wrześniowego posiedzenia Fed, z którego wynika, że Komitet zastanawia się jak zakończyć proces łagodzenia polityki monetarnej. Dodatkowo członkowie Fed wskazali na rosnące ryzyka wpływające na USA, które przybrały na sile od ostatnich obrad. Zdania co do kształtu polityki monetarnej są jednak podzielone. Część prezesów uważa, że ostatnia obniżka była błędem, część opowiada się za jeszcze jedną obniżką kosztu kredytu w tym roku, a część zupełnie się z tym nie zgadza. Przeważają jednak głosy za ponownym cięciem stóp jeszcze w bieżącym roku. O losie dzisiejszej sesji zaważą doniesienia z „frontu”.

Turcy planują zaatakować Kurdów w Syrii. Prezydent D. Trump wycofał siły zbrojne z tych terenów i oświadczył, że USA nie będzie broniło ich ludzi przed tureckimi siłami. Został potępiony nawet przez Republikanów a jego decyzja została uznana za najgorszą w karierze. Dzisiaj nastąpi publikacja protokołu z wrześniowego posiedzenia EBC.

Główne indeksy w Polsce zakończyły sesję bez większych zmian. Kupujący obronili kurs JSW, która szorowała po dnie. Zyskiwał również Play, który dopuścił nowe akcje do obrotu a na dyrektora powołał D. Libickiego z wieloletnim doświadczeniem w branży telecomów. Ten Square Games pobił wczoraj swoje historyczne maksimum a kurs na zakończenie sesji znalazł się na poziomie 151 zł. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: