Raport Rynek Akcji: 10 stycznia 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Przychylne nastawienie Fed do polityki monetarnej było tożsame z wypowiedziami Powella kilka dni temu i utwierdziło w przekonaniu rynki co do cierpliwości w kwestii dalszych podwyżek stóp procentowych. W grudniu zadecydowano o dodaniu 25 punktów bazowych do stopy referencyjnej, która tym samym przyjmie poziom 2,25-2,5%. Nie była to jednak decyzja jednogłośna, a w protokole znajdziemy informację, że wielu członków FOMC uważa, że w okolicznościach wyciszonej presji inflacyjnej komitet może zachować spokój w kwestii dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Przyszłe decyzje w sprawie terminów i poziomów, jak to ujął Fed, stają się mniej wyraźne. Kolejne posiedzenie ma przypadać na koniec stycznia. Na fali takich informacji Wall Street skończył sesję na niewielkim plusie.

Wczoraj zakończyły się także dyskusje na linii USA-Chiny. Postępy zostały poczynione w takich obszarach jak zakup amerykańskich produktów rolnych i surowców energetycznych oraz poszerzenie dostępu do chińskich rynków. Opinie co do przebiegu negocjacji wypowiadane w mediach pokrywają się i stanowią o przychylności stron.

W kwestii muru, Trump ma prowadzić rozmowę z Republikanami zasiadającymi w Senacie o zakończenie akcji shutdown. Sam uważa, że mur jest potrzebny, aby ograniczyć nielegalną migrację z Meksyku, która jego zdaniem powoduje wzrost przestępczości w USA.

Polska giełda także na niewielkim plusie. Najbardziej drożał CD Projekt (+7,4%) po zmianie statusu Noble Securities co do spółki z „trzymaj” do „kupuj”. Spadki napędzały spółki energetyczne w tym Energa (-1,5%), PGE (-1,7%) i Tauron (-0,9%).

Stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmienionym poziomie, czego spodziewały się rynki. Według RPP stopy na stabilnym poziomie przyczyniają się do utrzymania gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i pozwalają zachować równowagę makroekonomiczną. Glapiński podaje w mediach, że do końca kadencji obecnej Rady stopy mogą pozostać stabilne. Tempo wzrostu cen w Polsce ma się zwiększyć, ale skala tego wzrostu ma być niższa niż zakładano w listopadowej projekcji. Jak ocenia RPP, gospodarka ma dobre perspektywy, ale tempo wzrostu PKB może spowolnić w kolejnych kwartałach.

W dniu dzisiejszym rynki będą oczekiwać na protokół z posiedzenia ECB. Ważny będzie również odczyt wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach, a po sesji zapowiedziane jest wystąpienie Powella po publikacji stanowiska Fed co do polityki monetarnej kraju. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: