Raport Rynek Akcji: 10 września 2020

raport rynek akcji 2

Raport Rynek Akcji 10 września 2020

Sytuacja rynkowa

W rytm głównych rynków zachodnich wczorajsza sesja na krajowej giełdzie przyniosła mocne odreagowanie dla głównych indeksów, WIG dotarł blisko poniedziałkowego zamknięcia, WIG20 nawet nieznacznie przekroczył ten poziom. Dla obu indeksów pojawiła się formacja harami, która wymaga potwierdzenia – wzrostowa świeca z zamknięciem powyżej szczytu formacji. W przypadku WIG20 po wtorkowym spadku pojawiło się niebezpieczne naruszenie podstawy 3 miesięcznego kanału bocznego. Wczorajsze odbicie iformacja harami oddala ryzyko trwałego, dolnego wybicia. Dla indeksu średnich spółek mWIG40 jest aktywna silniejsza w wymowie formacja przenikania. W grupie największych spółek najsilniejszy udział we wzroście WIG20 był przypisany do KGHM, dzień wcześniej tam sama spółka najmocniej wpłynęła na spadek indeksu. Oprócz ogólnego sentymentu
rynkowego jest to spójne z ostatnimi zmianami cen miedzi na głównych giełdach. Jednocześnie zwracamy uwagę na wykazywany z dzisiejszym porankiem niewielki spadek cen futures na ten metal. Drugą spółką z grona WIG20 o największym przyroście, ale niewielkim wpływie na indeks, był MBANK, chociaż w cenach zamknięcia kurs pozostaje poniżej kilkumiesięcznych dołków.

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na poranne publikacje wyników finansowych PZU oraz Grupy Azoty. Wynik netto PZU za II kw wyniósł 185 mln zł co jest istotnie powyżej prognoz (konsensus 59 mln zł). Jednocześnie jest to wynik znacznie niższy od ubiegłorocznego 734 mln zł, głównie wskutek dokonanych odpisów dotyczących nabytych wcześniej aktywów bankowych. Na poziomie składek oraz odszkodowań wynik jest tylko nieznacznie gorszy licząc r/r. Bez uwzględnienia odpisów wynik za całe półrocze wyniósłby 1,6 mld zł, czyli powyżej ubiegłorocznego. Reakcja rynku powinna być raczej pozytywna. Grupa Azoty zaraportowała wynik netto na poziomie niższym względem wcześniejszych własnych szacunków tj. 57,1 mln zł vs 70,1 mln zł wcześniejszych szacunków. Natomiast przychody i wynik EBITDA jest na poziomie wcześniejszych prognoz – odpowiednio 2,27 mld zł i 315,1 mln zł. Otoczenie rynkowe związane z pandemią COVID wpłynęło na spadek sprzedaży w II kw w głównych dywizjach Grupy, ze wskazaniem na dominujący segment Nawozów.

Na giełdach światowych wczorajszą sesję należy póki co odbierać w kategoriach mocnego odreagowania. Już wcześniej były wskazywane bardzo wysokie wyceny spółek P/E, również prognozowanych, o największych udziałach w indeksach, a mimo ostatniej spadku są nadal bardzo wysokie. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie ECB. O ile w podstawowych parametrach polityki pieniężnej raczej nie obędą obserwowane zmiany, o tyle oczekuje się odniesienia w komentarzu po posiedzeniu do ostatniego umocnienia EUR wobec głównych walut i implikacji z tym związanych.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: