Raport Rynek Akcji: 11 lipca 2019

raport rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wczoraj w centrum uwagi była publikacja „minutek” Fed, która głosiła, że coraz więcej członków komisji opowiada się za luzowaniem polityki monetarnej. Dodatkowo J. Powell prezentował swoje stanowisko przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, na którym wskazał słabość amerykańskiej gospodarki w obliczu wojen handlowych i obaw o światowy przyrost produktu. Dodatkowo zaznaczył, że słaba inflacja może utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas a presja inflacyjna pozostaje niska. Oba źródła przekonały rynek, że obniżka stóp procentowych nastąpi w lipcu. Indeks S&P500 po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 3000 punktów. Dzisiaj prezes Fed stanie przed Komisją Bankową Senatu USA oraz opublikowany zostanie odczyt CPI za czerwiec. Negocjacje handlowe wznowiły się, wczoraj odbyła się telefoniczna rozmowa przedstawicieli stron. Rozmowa miała na celu ustalenie stacjonarnego spotkania oraz potwierdzenie konsensusu z Osaki. Huawei ma nadal pozostać na „czarnej liście” instytucji, ale amerykańscy partnerzy handlowi będą mogli uzyskać zgodę rządu na handl z podmiotem jeśli nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu narodu.

W Polsce, podobnie jak za Atlantykiem, główne indeksy przyrosły na wartości, ale ze zdecydowanie mniejszym impetem niż rynek bazowy. Najmocniej, wśród największych spółek, wzrastała wycena Play. Z komunikatów grupy wynika, że P4, który jest operatorem Play, zgłosił wniosek o przejęcie 3S do UOKiK. Na drugim końcu znalazł się PZU, którego OFE z Grupy poinformował o nieumyślnym naruszeniu we wtorek limitów inwestycyjnych. Mocny wzrost zanotowała wczoraj Bogdanka, aż +5,6%.

Dzisiaj z rana niemieccy traderzy próbują odreagować wczorajsze wysokie straty, podczas gdy sentyment globalny był pozytywny. Za Oceanem również panuje dobry humor. Dzisiejsza sesja dla warszawskiej giełdy, w aurze globalnej euforii, powinna zakończyć się nad kreską. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: