Raport Rynek Akcji: 11 stycznia 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja przyniosła przesilenie na globalnych rynkach akcji, co nie odbiło się bez echa także na rynku krajowym, który zanotował drugą z rzędu zniżkę. Już od rana na taką sytuację wskazywać mogła przewaga spadków na azjatyckich rynkach wschodzących, do których następnie dołączył euroland, a następnie Stany Zjednoczone, przy czym zniżka rzędu 0,11% na S&P500 ma raczej bardziej charakter symboliczny (pierwsza tegoroczna sesja ze spadkiem indeksu). Na rynku walutowym, PLN, po kilkudniowej przecenie, umocnił się do EUR i USD, czemu nie przeszkodziła (podtrzymana) gołębia retoryka RPP oraz – zgodna z oczekiwaniami – decyzja o utrzymaniu referencyjnej stopy procentowej bez zmian.

Do wczorajszego dość mocnego spadku mWIG40 walnie przyczyniła się spółka KRUK, która spadła powyżej 8%, co jest najwyraźniej pokłosiem negatywnie odebranej informacji, opublikowanej na początku sesji, odnośnie m.in. szacunkowego skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. w kwocie 300 mln zł. Oznaczałoby to, że w samym IV kw. 2017 r. spółka zanotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 9 mln zł (vs. blisko 63 mln zł rok wcześniej). Z opublikowanego na PAP już po zamknięciu sesji wywiadu z prezesem spółki, Piotrem Krupą, wynika, że w IV kw. 2017 r. na wyniki wpłynie prawdopodobnie odpis na część portfeli wierzytelności na rynku włoskim, przy czym spółka podtrzymuje chęć rozwoju na tym rynku.

W dzisiejszym kalendarium uwagę przykuwa odczyt o dynamice produkcji przemysłowej w strefie euro oraz publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia EBC. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe

wartość

zm% 1D

DAX

13 281,3

-0,8

CAC40

5 504,7

-0,3

FTSE100

7 748,5

0,2

BUX

39 651,2

-0,5

S&P500

2 748,2

-0,1

DJIA

25 369,1

-0,1

SHC*

3 424,0

0,1

NASDAQ

7 153,6

-0,1

BOVESPA

78 200,6

-0,8

NIKKEI*

23 710,4

-0,3

HANG SENG*

31 093,6

0,1

XU100

113 589,5

-1,2

RTS

1 234,6

0,4

* – Zmiana na godzinę 7:15

Indeksy Polskie

WIG

64 884,7

-0,8

WIG20

2 511,3

-0,7

MWIG40

4 887,4

-1,4

SWIG80

14 904,6

-0,5

NCINDEX

279,5

-0,3

Waluty

USD/PLN

3,49

-0,1

EUR/PLN

4,17

-0,1

EUR/USD

1,19

0,0

Obligacje

yield %

zm p.b. 1D

Polska 10YT

3,34

3

USA 10YT

2,53

-2

Surowce

Ropa WTI (USD/bbl)

63,5

-0,1

Złoto (USD/oz)

1 318,8

0,1

Miedź (USD/t)

7 112,8

0,8

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)


WIG w układzie dziennym


Wybrane wydarzenia w spółkach

COMPERIA

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.

Wybrane komunikaty ze spółek

ARCHICOM

Archicom podpisał przedwstępną umowę na zakup działki we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,6 ha za netto 18,55 mln zł – poinformował deweloper. Spółka zamierza zrealizować na działce inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na około 380 mieszkań.

BORYSZEW

Boryszew, w ramach przeglądu opcji strategicznych, uwzględni scenariusz ewentualnego zbycia aktywów z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium – poinformowała spółka. Zarząd zamierza rozpocząć wstępne rozmowy z potencjalnym inwestorem celem ustalenia warunków, zakresu i trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

CIECH

Grupa Ciech zamierza w 2018 roku zmodernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces budowy i automatyzacji swoich magazynów – poinformowała spółka. Ciech nie podał wartości planowanych inwestycji.

ELEMENTAL

Elemental Holding podpisał list intencyjny dotyczący zakupu pakietu kontrolnego niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych – podał Elemental. Niemiecka spółka generuje rocznie przychody na poziomie 20 mln euro.

ENERGA

Energa Elektrownie Ostrołęka zawarła z Polską Grupą Górniczą aneks do umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B – podała Energa. Aneks zwiększa wolumen dostaw węgla do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem wolumenu o plus/minus 20%.

GETIN NOBLE

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Bank, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł – podała KNF.

IPOPEMA

Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz ten był utworzony i zarządzany przez Fincrea TFI – poinformował UOKiK.

KRUK

1) Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% r/r – podała spółka. Po trzech kwartałach 2017 r. skonsolidowany zysk netto grupy wynosił 291,3 mln zł.

2) Kruk liczy, że nakłady na inwestycje w 2018 r. będą nie niższe niż w 2017 r, a zysk netto wzrośnie o kilkanaście procent. Wpływ na możliwy słabszy od oczekiwań wynik netto w 2017 r. ma sytuacja na kilku portfelach we Włoszech, jednak Kruk podtrzymuje plany rozwoju na tym rynku – poinformował PAP Biznes Piotr Krupa, prezes spółki.

MONNARI

Środowe walne zgromadzenie Monnari Trade podjęło uchwałę ws. skupu do 20% akcji własnych, po cenie nie niższej od 0,1 zł i nie wyższej niż 22 zł za sztukę – wynika z opublikowanych przez spółkę uchwał. Skup akcji może trwać do 5 lat.

MURAPOL

Murapol podpisał w 2017 roku 3 605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3.042 rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o ok. 18 %. W samym IV kwartale grupa sprzedała 1 137 mieszkań, czyli więcej r/r o ok. 13 % – podała spółka. Murapol planuje rozpocząć w 2018 roku przygotowania do upublicznienia spółki.

PCM

Prime Car Management rozpoczął procedurę negocjacji kupna 3 tys. samochodów ogłaszając konkurs ofert – podała spółka. Zakup aut zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności spółki.

PGNIG

1) Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 roku wzrosła dwukrotnie, tj. do ponad 700 mln m sześc. rocznie. W okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2017 PGNiG dostarczyło na ukraiński rynek łącznie ponad 1 mld m sześc. gazu – poinformowała spółka.

2) Ministerstwo Energii spodziewa się rozstrzygnięcia arbitrażu PGNiG z Gazpromem w I połowie 2018 roku – podało Ministerstwo Energii.

PGS

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami PGS Software, przybliżona wartość przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2017 roku wyniosła ok. 25.518 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,8% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Wzrost liczony w euro wyniósł 20,2% – podała spółka.

Przegląd prasy

ELEMENTAL

Elemental Holding chce przejąć spółkę w Niemczech. To kolejna próba wejścia na ten rynek. /PB/

KRUK

Wieloletni trend wzrostowy na akcjach Kruka się załamał. Cała branża windykacyjna boryka się z rosnącą konkurencją, wzrostem cen zaległych długów. Program 500+ może powodować, że część kredytów będzie lepiej spłacana. A ekspansja zagraniczna nie gwarantuje poprawy marż. /PB/

MEDICAL

Celem Medicalgorithmics na 2018 r. jest co najmniej 20% wzrost liczby badań i utrzymanie rentowności EBITDA powyżej 30% – mówi prezes spółki Marek Dziubiński. /Parkiet/

PGS

PGG wkrótce przekaże do likwidacji kolejne aktywa – ostatnią część kopali Wieczorek i Ruch Śląsk. W planie zatwierdzonym przez KE mowa jest także o dwóch kolejnych zakładach: Rydułtowy oraz Sośnica. Ta druga kopalnia ma duże szanse na przetrwanie. /Rz/

PZU

1) Nie chcemy zadowolić się obroną pozycji lidera, ale wykorzystać ją do dalszego wzrostu – deklaruje Paweł Surówka, prezes PZU. Ubezpieczyciel chce przygotować się do reformy emerytalnej oferując przedsiębiorcom odpowiednie narzędzia. /Rz/

2) W nowej strategii opublikowaliśmy kilka KPI, np. lepsze wykorzystanie Big Data czy stworzenie uniwersalnej sieci sprzedaży, ale dla inwestorów najważniejsze jest podniesienie ROE do 22% – mówi Paweł Surówka, prezes PZU. /PB/

QUMAK

Najwięksi akcjonariusze Qumaka obejmą nowe akcje. Prezes Sławomir Połukord informuje, że rozpoczęły się rozmowy z inwestorami, które wyglądają obiecująco. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

AGORA

Test średnioterminowego wsparcia na 13,81 zł świecą przypominającą wyglądem formację młota.

COLIAN

Test lokalnego oporu na 3,35 zł. Tuż powyżej znajduje się linia trendu spadkowego.

KRUK

Test średnioterminowego wsparcia na 226,50 zł wysokim czarnym korpusem na wysokim wolumenie. Atut podażowy.

KRVITAMIN

Test lokalnego oporu na 5,95 zł wysokim białym korpusem na rosnącym wolumenie.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek


Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych


Statystyki rynkowe


Indeksy sektorowe


Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: